آبسیزیک اسید یک سیگنال هورمونی است که در آوند چوبی از ریشه به قسمت‎های مختلف شاخساره حرکت می‎کند و در آنجا با از دست دادن آب، رشد برگ را تنظیم می‎کند. عواملی که شدت سیگنال ABA را در آوند چوبی اصلاح می‎کنند، مورد توجه خاص قرار می‎گیرند، زیرا سلول های هدف را تشخیص می‎دهند. در این میان، به منظور شناخت بیشتر این ترکیب، لازم است بدانیم اسید آبسیزیک چیست و چه کاربردی و عملکردی دارد؟

نقش و عملکرد اسید آبسیزیک

نقش و اهمیت فیزیولوژیکی اسید آبسیزیک که در شیره آوند چوبی از ریشه به شاخه‎ها منتقل می شود، به عنوان یک سیگنال استرس در هنگام استرس اولیه کاملاً مشخص است. اهمیت آن به عنوان یک سیگنال استرس، اخیراً در تعدادی از مقالات مروری بررسی شده است. این نتایج به شدت نشان می‎دهد، که ریشه‎ها می‎توانند جنبه‎های مختلفی از وضعیت آب و خاک را درک کنند. رفتار روزنه ای و رشد شاخه، می‎تواند به عنوان تابعی از قدرت این سیگنال‎ها تنظیم شود. در گذشته به عوامل تنظیم کننده شدت سیگنال هورمونی در آوند چوبی، توجه بیشتری شده است. مطالعات نشان داده است که تغییرات زیادی از اسید آبسیزیک نیز ممکن است در شرایط بدون تنش، هنگامی که انتقال جانبی آب در ریشه به آوند چوبی تغییر می‎کند، رخ دهد. با این حال، در شرایط میدانی، چنین نوساناتی اغلب مشاهده نشده است. بنابراین، باید مکانیزمی فرض شود که هموستاز ABA را در آوند چوبی تحت شرایط بدون تنش، حفظ کند.

اسید آبسیزیک موجود در ریشه‎ها با خشک شدن خاک افزایش می‎یابد و تا حد قابل توجهی از سنتز در بافت‎های ریشه حاصل می‎شود. بیشترین تجمع آن، اغلب در نوک ریشه مشاهده می‎شود. این به احتمال زیاد نتیجه واکولیزاسیون کم سلول‎های انتهای ریشه با درصد بالای سیتوزول است. منبع دوم اسید آبسیزیک از برگ‎ها سرچشمه می‎گیرد. همان طور که می‎دانید، آبسیزیک اسید یک فیتورمون مهم است که رشد و واکنش‎های استرس زای گیاه را تنظیم می‎کند. این ماده در فرآیندهای فیزیولوژیکی متعدد مانند، بسته شدن روزنه، تجمع موم کوتیکول، پیری برگ، خواب جوانه، جوانه زنی بذر، تنظیم اسمزی و مهار رشد نقش اساسی دارد. آبسیزیک اسید از طریق مکانیسم های رونویسی و پس از رونویسی، پاسخ های پایین دست به تغییرات محیطی غیر زنده و بیوتیکی را کنترل می کند. در طول 20 سال گذشته، بیوسنتز ABA و بسیاری از مسیرهای سیگنالینگ آن به خوبی مشخص شده است.

وقتی محیط بهینه باشد، اسید آبسیزیک به سطح پایه کاهش می‎یابد که رشد بهینه گیاه را تقویت کند. تعدیل سطح ABA در بافت‎ها و سلول‎ها برای ایجاد تعادل در فرآیندهای دفاعی و رشد در شرایطی که گیاهان محیطی غیربهینه را تجربه می‎کنند، حیاتی است. سطح اسید آبسیزیک توسط سنتز و تخریب، متابولیسم، ترکیب و انتقال کنترل می شود.

اسید آبسیزیک

انتقال اسید آبسیزیک

علاوه بر متابولیسم اسید آبسیزیک، انتقال ABA در میان سلول‎ها و اندام ها، تأثیرات جهانی بر گیاهان دارد. هنگامی که برگ و ریشه به طور جداگانه در معرض آب محدود قرار گیرند، ABA می‎تواند فقط در برگ‎ها تجمع یابد. مطالعات دیگر تایید کرده اند که ABA در برگ ها سنتز می‎شود و سپس به اندام های دیگر منتقل می‎شود. بنابراین، انتقال ABA در میان سلول‎ها، بافت‎ها و اندام‎ها بخش مهمی از عملکرد ABA در پاسخ های استرس سیستمیک کل گیاه است.

آبسیزیک اسید، به عنوان یکی از پنج کلاس اصلی تنظیم کننده های رشد طبیعی گیاه پذیرفته شده است. در بسیاری از آزمایشات، ABA از رشد و متابولیسم جلوگیری می‎کند و تغییرات تخریب را مانند رسیدن و پیری افزایش می‎دهد. به نظر می رسد که مکان های بیوسنتز آن کاملاً موضعی نیستند و هم در داخل آبکش و هم از طریق انتقال سلول به سلول درون گیاه منتقل می‎شود. بهترین مثال تأیید شده از عملکرد آن به عنوان تنظیم کننده رشد، در پاسخ های ژئوتروپیک ریشه است که در آن به طور آشکار انحنای رشد با توزیع نامتقارن ABA تولید شده در کلاهک ریشه ایجاد می‎شود. شواهد مربوط به نقش موثر ABA در خواب بذر و جوانه ها و رسیدن و از بین رفتن میوه ها، گویا است، اما در حال حاضر ناقص است. آزمایش های انجام شده در مورد ABA برونزا و درون زا نشان می‎دهد که ABA ممکن است نقش مهمی در غده سازی سیب زمینی و سایر گونه ها داشته باشد. ABA سنتز اسید نوکلئیک و پروتئین ناشی از هورمون را مهار می‎کند و شواهدی برای عملکرد آن هم در نسخه برداری و هم در سطح ترجمه وجود دارد.

بیشتر بخوانید: هورمون اتیلن چیست؟

نتیجه گیری:

درحقیقت، آبسیزیک اسید باعث مهار رشد سریع می شود که به نظر می رسد، از طریق تأثیرات آن بر خواص غشای سلول واسطه است. اثرات آن بر جذب پتاسیم ممکن است از طریق مهار دفع پروتون توسط سلول ایجاد شود. ABA در آزمایشات مختلف اثرات سایر هورمون های تقویت کننده رشد را خنثی می‎کند اما ماهیت این تعامل ناشناخته است. به نظر می رسد که ABA از طریق برهم کنش با سایر مواد رشد، نقش کلی در تنظیم رشد و جنبه های خاصی از متابولیسم دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید اسید هیومیک با کارشناسان ما در ایرانکود تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *