تاثیر کود ۱۰xشوک بر پیاز

تاثیر کود ده ایکس شوک بر پیاز

آخرین مقالات

تاثیر کود ده ایکس شوک بر پیاز

پیازها سیستم ریشه کم عمق با ریشه های ضخیم و کرک های کوتاه مشخص می شوند، راندمان جذب مواد مغذی در این گیاهان پائین است.بنابراین اجرای یک برنامه کوددهی  متناسب با آن شرایط لازم  برای به دستیابی به عملکرد بهینه فراهم می کند. بهتر است که  که زمان مصرف مواد مغذی را تا حد امکان نزدیک به منطقه ریشه زایی گیاهان باشد تا مواد مغذی بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد.

زمان استفاده از کودهای ده ایکس برای پیاز

در زمان کاشت پیاز به آن کود ده ایکس اضافه کنند، می توانید این کود را هم از طریق ریشه و هم به صورت آبیاری به نهال پیاز  اضافه کنید. در طول فصل رشد نیز از این کودها برای رشد بهتر استفاده کنید.

تاثیر کود ۱۰xشوک بر پیاز

نحوه کوددهی پیاز با کودهای ده ایکس شوک

کود دهی پیاز نسبتاً ساده است و باید مقدار کوددهی  را با توجه به مقدار توصیه شده  روی بسته کود انجام دهید. بهتر زمانی که رویه پیازها خشک است، کوددهی را انجام دهید.  کود را پس از رقیق کردن کنار گیاهان پیاز بپاشید و سپس آبیاری کنید. همچنین می توانید  یک شیار کوچک به عمق 4 تا 6 سانت  بین ردیف های  گیاهان پیاز  ایجاد کنید و سپس کود را داخل خاک قرار دهید و  پس از هر بار مصرف کود، شیارها را به خوبی آبیاری کنید، مراقب باشید که در هنگام آبیاری گیاهان، شاخ و برگ در حال رشد خیس نشود.

در مورد کودهای پتاس بالا بیشتر بدانیم 

 

مزایای استفاده از کود کامل شوک ده ایکس برای پیاز

 کود شوک کامل برای گیاهان پیاز باعث افزایش عملکرد و رشد غده های این محصول شده و این گیاه را در برابر انواع استرس و تنش های محیطی محافظت می کند. استفاده از این کود باعث افزایش طول عمر این گیاه در طول انبارداری  می شود. همچنین این کود  کیفیت این محصولات را حتی پس از برداشت نیز حفظ می کند و از کاهش کیفیت و کیفیت گیاه پیاز جلوگیری کند. کود کامل شوک نیز  باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی گیاهان و افزایش مقاومت آنها در برابر آسیب های محیطی و جلوگیری از پوسیدگی ریشه گیاه می شود.

اشتراک گذاری