زمان مصرف هیومیک اسید در برنج

تاثیر مصرف هیومیک اسید در برنج

آخرین مقالات

تاثیر مصرف هیومیک اسید در برنج

مواد آلی خاک باعث تقویت  مواد مغذی گیاه می شود. اسید هیومیک، جزئی از مواد آلی خاک است و باعث بهبود عملکرد گیاه می شود. همچنین اسید هیومیک استخراج شده از لیگنیت می تواند به عنوان منبعی از مواد آلی برای افزایش جذب کل نیتروژن، پتاسیم و فسفر  شود.

اسید هیومیک فرسایش آبی در برنج را کاهش می دهد.

اسید هیومیک باعث مقاومت برنج در برابر فرسایش بادی و آبی می شود، همچنین  فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک را نیز تحریک می کند. بنابراین باعث تثبیت ذرات خاک می شود و ساختار خاک را بهبود می بخشد.

زمان مصرف هیومیک اسید در برنج

اسید هیومیک کیفیت خاک برنج را افزایش می دهد.

 زمان مصرف هیومیک اسید در برنج بسته به عملکرد کیفی و کمی برنج بررسی می‎شود که این امر در خاکهای  شور و آهکی اهمیت زیادی دارد.  اسیدهیومیک همچنین  اندام های هوایی گیاه، میزان کلروفیل آن، ارتفاع برگ و میزان پروتئین و ریزمغذی های موجود در برنج را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور قابل توجهی ساختار و کیفیت خاک را افزایش می دهد.

نتیجه گیری:

 تجمع مواد هوموس در خاک تحت تأثیر، خاک ورزی و مدیریت بقایای خاک، استفاده از کود و مواد آلی و مدیریت مزرعه است. با این حال، مطالعات نسبتاً کمی در مورد تجمع خاک و مواد هوموس خاک در یک سیستم کشت برنج و هم چنین زمان مصرف هیومیک اسید در برنج انجام شده است.  اسید هیومیک با بهبود ساختار خاک کیفیت خاک زراعی را افزایش می دهد.

اشتراک گذاری
روش قلمه زدن دیفن باخیا
مطالب مهم

روش رشد سریع دیفن باخیا

روش رشد سریع دیفن باخیا دیفن باخیا از گیاهان چند ساله گرمسیری با گونه های مختلفی است که معمولاً به عنوان گیاهان آپارتمانی رشد می

سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم آمونیوم سولفات یک نمک معدنی است که به عنوان کود شیمیایی در کشاورزی استفاده می‌شود. کود سولفات آمونیوم معمولاً حاوی 24 ٪ نیتروژن

کود کالمکس برای آلبالو

کود کالمکس برای آلبالو کود کالمکس به دارا بودن عناصر مغذی  برای  رشد درختان گیلاس ضروری می باشد. کود کالمکس به تقویت دیواره سلولی کمک

آموزشی

اسید هیومیک مخصوص برنج

اسید هیومیک مخصوص برنج همانطور که می دانید فقط دو نوع برند اسید هیومیک وجود دارد که مخصوص برنج می باشد،بهترین نوع آن اسید هیومیک