مصرف اسید هیومیک در باغات

مصرف اسید هیومیک در باغات

آخرین مقالات

استفاده از کودهای مناسب برای درختان در باغداری اهمیت زیادی دارد و از مسائل مهم باغداران به‌ شمار می‌رود. در این مقاله به دلایل ضرورت مصرف اسید هیومیک در باغات پرداخته ایم.

اسید هیومیک چیست؟

اسید هیومیک بر خلاف نامش اسید نیست و شباهتی به اسیدهای آلی و غیرآلی ندارد. اسید هیومیک موادی هستند که در در شرایطی خاص و با فعالیت میکروارگانیسم های مختلف به وجود می‌آیند. باقی مانده گیاهان و جانوران در گذر زمان تجزیه شده و به هوموس تبدیل می‌شوند که درترکیب آن هیومیک و فولیک اسید وجود دارد. پی اچ این مواد کم و به سمت اسیدی است به همین دلیل به آن اسید هیومیک می‌گویند.

مصرف اسید هیومیک در باغات

اسید هیومیک ممکن است قدمتی چندین ساله داشته باشد و ترکیب بسیار خاص و سرشار از عناصر مهم و اسیدآمینه ها، نوکلئید ها و آلدوئیدها هستند.

بیشتر بخوانید: زمان مصرف هیومیک اسید برای مرکبات

نحوه تولید کود هیومیک اسید

اسید هیومیک را می‌توان ازمنابع مختلفی استخراج و به کود تبدیل کرد. بهترین نوع اسید هیومیک در ته نشست های بسیار قدیمی زمین های مرطوب و از باقی مانده اجساد گیاهان و حیوانات تولید می‌شود. با گذشت زمان طولانی این مواد در حال تجزیه با خاک و سنگ پوشانده شده است. کیفیت اسید هیومیک در اثر فشار سنگ ها بیشتر می‌شود. گاهی با افزایش فشار سنگ ها و خاک های مرطوب این مواد اسید هیومیک به بیرون ریخته اند  و در اثر مجاورت با اکسیژن کیفیت آن بیشتر شده است. امروزه بخش اصلی تولید کودهای اسید هیومیک از این منابع خارج می‌شود.

عملکرد اسید هیومیک چگونه است؟

هیومیک اسید باعث می‌شود تا خاک  به بستر بسیار مناسبی برای فعالیت میکروارگانیسم ها و ترکیبات و عناصر مغذی تبدیل شده  قابلیت جذب عنصرهای معدنی و مغذی  توسط ریشه گیاهان افزایش پیدا کند. با افزایش جذب این ترکیبات فعالیت های گیاه مثل ریشه زایی و جوانه زنی و گلدهی تا حد زیادی بیشتر می‌شود و در نهایت محصول قابل توجه از نظر کمیت و کیفیت تولید می‌شود.

مزایای هیومیک اسید برای گیاهان

آلودگی های مختلفی که وارد خاک می‌شوند و همچنین بعضی از فعالیت های انسانی باعث می‌شوند تا خاک در مناطق مختلف مواد  مغذی و ارگانیک خود را از دست بدهد. خاکی که فاقد عناصر مغذی و مواد معدنی باشد می‌تواند برای گیاهان و حتی انسان ها مضر باشد. شخم زدن خاک قبل از هر کاشت واستفاده از کودهای شیمیایی مختلف میزان هیومیک اسید خاک را تا حد زیادی کاهش می‌دهند. برای تقویت خاک باید به نوعی این هیومیک اسید و‌ مواد آلی به را به خاک بازگردانیم. تشکیل این مواد در خاک به زمان زیادی نیاز دارد بنابراین باید از منبع دیگری  یعنی کودها تامین شوند. استفاده از کود اسید هیومیک باعث می‌شود خاک مواد ارگانیک از دست رفته اش را جایگزین کند.

مصرف اسید هیومیک در باغات

مزایای کودهای اسید هیومیک

  • افزایش ریشه زایی گیاهان توسط کودهای اسید هیومیک منجر به جذب بیشتر مواد مغذی ازخاک می‌شود
  • این کودهای آلی ارگانیک هستند و برای آب ها و سفره های زیرزمینی اثرات مخرب نداشته و موجب آلودگی نمی‌شوند.
  • کود اسید هیومیک با افزایش جذب نیتروژن گیاه نیاز به استفاده از کودهای ازت بالا را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
  • بالابردن مقاومت گیاه در برابر آلودگی ها و سموم موجود در خاک. استفاده از کودهای شیمیایی نامرغوب اغلب باعث ورود سموم مضر به خاک می‌شود‌.
  • اسید هیومیک با خارج کردن سدیم اضافی از خاک، شوری خاک ها را کاهش می‌دهد.
  • افزایش برداشت محصول گیاهان و درختان میوه از تاثیرات این کودها است.
  • بهبود جذب پروتئین های ضروری و نوکلئیک اسیدها از خاک

مصرف اسید هیومیک در باغات

تنظیم برنامه کوددهی مناسب و به‌ موقع برای درختان از دغدغه های همیشگی باغداران است. کودها نقش بسیار مهمی در عملکرد و‌ بازدهی باغات مختلف دارند و موجب افزایش برداشت محصول می‌شوند. مصرف اسید هیومیک در باغات باعث تاثیرات چشمگیری می‌شود. این کود که کاملا ارگانیک است سرشار از عناصر مهمی است که درخت در مراحل رشد خود به آن ها نیاز دارد. آهن، منگنز، روی، فسفر و پتاسیم موجود در اسید هیومیک در روند رشد درخت موثر هستند.

اسید هیومیک با افزایش ریشه زایی در درختان، آن ها را برای جذب بیشتر مواد مغذی از خاک توانمند می‌کند. پتاسیم و فسفر موجود در این کود مانع زردی برگ های درختان یا همان کلروز می‌شود. مصرف اسید هیومیک در باغات باعث می‌شود تا مقاومت درختان به شکلی طبیعی افزایش پیدا کند و نیاز به مصرف سموم و قارچ کش ها را برای مقابله با آفت و بیماری تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد.

مصرف اسید هیومیک در باغات میوه باعث افزایش وزن میوه ها می‌شود و همچنین با بهبود عملکرد اندام های هوایی گیاه و فتوسنتز باعث تولید میوه های بسیار باکیفیت می‌شود.

اسید هیومیک از نظر بیولوژیکی رشد درختان را افزایش می‌دهد.

مصرف اسید هیومیک در باغاتاثرات اسید هیومیک روی ریشه درختان فراوان است و با ترکیباتی که دارد موجب می‌شود ریشه ها مواد معدنی بیشتری را به شکلی که گیاه می‌تواند استفاده کند جذب و ذخیره کنند.

بیشتر بخوانید: کاشت درخت هلو

قسمتی از ترکیبات اسید هیومیک مثل هورمون های اکسین عمل کرده و باعث تحریک رشد درختان میوه می‌شود.

مصرف اسید هیومیک در باغات اثرات مثبت چشمگیری دارد و می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی برای کودهای شیمیایی نامرغوب باشد. در استفاده از کودهای اسید هیومیک باید به دستورالعمل ها توجه کافی کرد تا عملکرد کود به بالاترین میزان برسد.

اشتراک گذاری