نگهداری از گیاه برگ بیدی

نحوه نگهداری از گیاه برگ بیدی

آخرین مقالات

نحوه نگهداری از گیاه برگ بیدی

گیاه برگ بیدی سایه دوست،  اما در آفتاب رشد بهتری  دارد. همچنین در خاک های خشک یا حاصلخیز رشد  می کند. هرچه خاک حاصلخیزتر و مرطوب تر باشد، گیاهان بهتر رشد خواهند کرد. بهتر است آن را در زمستان بکارید، اگر در سال اول رشد بارش کم باشد باید آن را به دفعات آبیاری کنید.

نحوه آماده سازی خاک برگ بیدی

مقدار آماده‌سازی خاک برگ بیدی بستگی  به زمان کنترل علفهای هرز دارد، کنترل علف‌های هرز در 2 سال اول رشد بسیار مهم است تا قلمه‌ها به طور مؤثر مستقر شوند. خاک باید عاری از علفهای هرز باشد، استفاده از یک ورقه نازک خاک برای پوشاندن زمین و از بین بردن علف های هرز نیز موثر خواهد بود، بنابراین  می توان قلمه ها را از طریق شکاف هایی که در ساقه داده می شود، کشت کرد.

آبیاری  گیاهان برگ بیدی

گیاه برگ بیدی نسبت به خشکی مقاوم است و یک آبیاری ساده به راحتی می توان آب مورد نیاز آن را تامین کند. همچنین آنها برای مراقبت نیاز به برنامه آبیاری منظم دارند ، گیاهان جوانتر را باید هفته ای یکبار  آبیاری کنید.

زمان مناسب کاشت  گیاهان برگ بیدی

زمان مناسب کاشت گیاهان برگ بیدی اوایل دی ماه تا پایان فروردین ماه است. اما بسته به آب و هوا می توان اول فروردین هم آن را کاشت قلمه‌ها را  باید بلافاصله پس از دریافت کاشته شوند، در غیر این صورت  باید در مکانی خنک و سایه‌ نگهداری شوند.

در مورد کودهای گوگرد بیشتر بدانیم 

نحوه کاشت قلمه های برگ بیدی

قلمه ها باید در داخل خاک با  فشار  قرار داده  شوند و حدود 7-10 سانتی متر بالاتر از سطح قرار  گیرند، اگر زمین سخت باشد از یک میله فلزی برای کمک به ایجاد سوراخی برای کاشت بید استفاده کنید. قلمه ها نیز باید به روش صحیح و در حالی که جوانه ها به سمت بالا هستند کاشته شوند.

فاصله مناسب کاشت گیاهان بر گ بیدی

فاصله کاشت  بستگی به نوع کاشت برگ بیدی بستگی دارد. برگ بیدی ها را به فاصله چند میلی‌متر از هم می توان  کاشت یا حتی در مقابل یکدیگر قرار داد، اما به صورت درخت کاشته شوند، آنها را به فاصله 3-6 متر از هم می کارند. بهتر است نور کافی را دریافت کنند.

نتیجه گیری:

 گیاه برگ بیدی، دارای برگهای همیشه بنفش و برجسته ای است که در تمام طول سال رنگ زیبا و چشم نوازی را از خود به نمایش می گذارد. نحوه نگهداری از گیاه برگ بیدی بسیار مهم است، لذا اگر آگاهی و اطلاع چندانی در مورد نحوه مراقبت از آن را ندارید، بهتر است با کارشناسان مربوطه در ارتباط باشید. استفاده از کودهای طبیعی و ارگانیک شوک نیز برای گیاهان برگ بیدی می تواند فوق العاده باشد چرا که ضمن ایجاد محصولات با کیفیت ، ساختار خاک را نیز بهبود می بخشد.

اشتراک گذاری