هورمون اتیلن

اهمیت هورمون اتیلن در گیاهان

آخرین مقالات

اهمیت هورمون اتیلن در گیاهان

هورمون گیاهی اتیلن تأثیر فراوانی، در کل چرخه زندگی گیاهان، به ویژه مقاوم آن در برابر تنش های محیطی دارد. توسعه عملکرد در گیاه به عواملی از قبیل، ریشه گیاهان، ساقه ها، برگ ها بستگی دارد. بر این اساس، استفاده از اتیلن در کنترل شیمیایی محصولات و بهبود ژنتیکی آنان، بسیار مهم است.

اتیلن باعث رسیدگی زود هنگام میوه ها می شود

تقویت جوانه زنی، جلوگیری از طولانی شدن رشد ریشه، تحریک پیری گل و برگ و رسیدن  زود هنگام میوه ها می شود. نقش اتیلن در رشد و نمو برگ از نظر فیزیولوژیکی با استفاده از بازدارنده‌های اتیلن و از نظر ژنتیکی با استفاده از جهش‌یافته‌های حساس به اتیلن یا گیاهان تراریخته که فاقد آنزیم‌های کلیدی بیوسنتز اتیلن هستند تأیید شده است . پاسخ رشد و نمو برگ به اتیلن بستگی به غلظت و  نوع گونه های گیاهی دارد.

فعالیت آنزیم های سنتز اتیلن

در طی سنتز اتیلن، فعالیت سه آنزیم تنظیم می شود: SAM سنتتاز ، ACC سنتتاز و ACC اکسیداز. وقتی SAMS در محیط رشد  تحریک می شود، سرعت رشد محصول را تحت تاثیر قرار می دهد.  ACS در سیتوپلاسم به صورت مونومر، دیمر یا حتی تریمر وجود دارد که بیشترین فعالیت در حضور مونومر است. این آنزیم ها در رشد ونمو و نحوه رسیدگی محصولات تاثیر می گذارند و می توانند تا حدودی موثر باشند.

در مورد کودهای مرغی بیشتر بدانیم 

اتیلن به عنوان هورمون گیاهی

هورمون اتیلن، به عنوان تنظیم کننده رشد گیاه است که با تنظیم و تحریک باز شدن گلها، رسیدن میوه ها و ریزش برگ ها عمل می‎کند. در گذشته از این روش برای رسیدن  زودتر میوه ها استفاده می‎کردند. این هورمون گیاهی اساساً در تمام قسمت های گیاهان  از جمله ریشه، ساقه، غده، برگ، گل، میوه و دانه تولید می‎شود. اتیلن یکی از پرکاربردترین عوامل تنظیم کننده رشد گیاه است.

فواید هورمون اتیلن در گیاهان

تحریک رسیدن میوه دارد.

در تعیین جنسیت گل کمک می‎کند.

در تولید گل های ماده در یک گیاه نر نقش دارد.

در شروع ریشه و گرده افشانی کمک می کند.

اتیلن سرعت پیری برگ و گل را افزایش می‎دهد.

باعث جوانه زنی بذر می شود.

رشد ریشه را افزایش می دهد، تا قابلیت جذب آب و مواد معدنی را افزایش دهد.

خم شدن مواد مغذی را تحریک می‎کند.

رشد ساقه را مهار می کند.

عملکرد هورمون اتیلن در گیاهان

  • رشد

اتیلن رشد افقی گیاهان  را تحریک می‎کند، هم چنین رشد را در جهت طولی مهار می‎کند.

  • جاذبه زمین

حساسیت به جاذبه را کاهش می‎دهد.

  • گل دادن

اتیلن باعث گلدهی در گیاهانی مانند آناناس و انبه می شود. در بعضی از گیاهان نیز باعث کم رنگ شدن گل‎ها می‎شود. از میوه های تولید کننده هورمون اتیلن عبارتند از: موز، آووکادو، زردآلو، کیوی، لیمو عسلی، انبه، طالبی و غیره. این میوه ها به دلیل تولید گاز اتیلن سریعتر رمی رسند.

نتیجه گیری:

هورمون اتیلن تعدادی از فرایندهای فیزیولوژیکی را تنظیم می‎کند و از این رو به عنوان تنظیم کننده رشد گیاه استفاده می‎شود. روی ریزوم‎ها، غده ها و دانه ها استفاده می شود  تا جوانه های زودرس در آنها ایجاد شود.

اشتراک گذاری