کود زعفران آمریکایی

کود زعفران آمریکایی یک ریزمغذی برای یک گیاه پیازی است

که بومی فلات ایران و یکی از گیاهان باستانی می باشد

سابقه کشت زعفران در فلات ایران به بیش از هزار سال پیش می رسد

این گیاه به خاطر پرچم های خوش رنگ و عطر آن مورد توجه ایرانیان بوده و پس از شناسایی بهترین نوع از گل آن در فلات ایران به صورت عمده کشت و پرورش داده شده است

این گیاه کم آب است اما برای کشت تجاری آن نیاز به مواد غذایی بالایی دارد.

در مجموع می توان گفت برای کشت تجاری و برداشت حد اقل بیش از 10 کیلو سر گل در هر هکتار زعفزان

به اکثر مواد غذایی و هورمون ها و ویتامین های گیاهی نیاز دارد

در این سایت با معرفی روش های کاشت داشت و برداشت به شما بهترین کود های زعفران را برای مراحل مختلف کشت زعفران معرفی و پیشنهاد می کنیم

زاچ آب زعفران:

زعفران گیاهی بومی ناحیه فلات ایران است

و به همین دلیل یک گیاه با نیاز آبی به نسبت پایین هست.

در واقع می توان گفت که در بهترین حالت در کشت زعفران در مزارع؛

هر مزرعه در طول سال حد اکثر به 5 نوبت آبیاری

(آب قبل از گل یا همان گل آب  که می توان در دو نوبت یا یک نوبت باشد؛

آب بعد از گل یا همان زاچ آب؛

آب علف زعفران یا همان زرد آب؛

و در نهایت یخ آب که در اواسط زمستان داده می شود)

و حد اقل به دو نوبت آبیاری (گل آب و زاچ آب) نیازمند می باشد.

البته دو نوبت آبیاری پایین ترین نیاز آبی زعفران است

و در سالهایی که میزان بارندگی بسیار خوب باشد

می تواند حد اقل نیاز آبی این گیاه را برطرف کند.

کود زعفران

در حالت دو نوبت آبدهی به کود زعفران آمریکایی به نوبت اول که پیش از گلدهی است گل آب یا آب گل و به نوبت دوم زاچ آب گفته می شود.

با وجود نیاز نستا کم زعفران به آب نباید از این نکته غافل شد

که زعفران یک گیاه با مصرف مواد غذایی بالا است

یعنی حتما باید برای کشت اقتصادی کود زعفران آمریکایی این گیاه تغذیه شود.

در واقع ما کارشناسان زعفران معتقدیم که زعفران در هر نوبت آبیاری حتما بایست کود دهی هم بشود

مطلب امروز ما در مورد کود دهی در زاچ آب زعفران است.

از آنجا که پیاز زعفران پس از گلدهی بیشتر توان خود را صرف گل و ایجاد محصول مورد نظر ما می کند در نتیجه در مرحله زاچ آب به شدت نیاز به کوددهی آن هم به میزان زیاد و از تمامی عناصر دارد.

پس از گلدهی چند اتفاق مهم برای پیاز می افتد:

1ـ گیاه اکثر توان انرژی و مواد غذایی خود را صرف تهیه گل کرده

2ـ گیاه خود را برای زایش پیاز یا به اصطلاح تبدیل شدن به پیاز های دختری آماده می کند

3ـ از طرف دیگر رشد علف هم در زعفران اتفاق می افتد.

تمام این موارد مواد غذایی بسیار زیادی را می طلبد

و انرژی زیادی را از گیاه خواهد گرفت

حال بگذارید این سه مرحله را شرح دهیم:

همان طور که اکثر کشاورزان می دانند برای رشد رویشی به ازت یا همان اوره نیاز است

تا گیاه بتواند برگ ایجاد کند.

در مرحله پس از گل و زاچ آب چون رویش برگ در زعفران آغاز می شود

پس به ازت یا اوره نیاز زیادی دارد.

رشد ریشه یا پیاز در هر گیاهی نیاز به عنصر فسفر دارد.

گیاه زعفران هم از این قاعده مستثنی نیست

و از آنجایی که پس از گلدهی و در مرحله زاچ آب پیاز زعفران خود را برای زایش پیازهای دختری آماده می کند

بدون شک نیاز به فسفر در آن بسیار بالا خواهد بود.

یک باور غلط در میان بیشتر کشاورزان و کارشناسان در زمینه زعفران این است

که در مرحله زاچ آب تنها از کود زعفران آمریکایی پتاس بالا استفاده می کنند

و نیاز فسفر گیاه را به هیچ عنوان در نظر نمی گیرند.

با توجه به آنچه گذشت ملاحظه می کنید که بایست تمام عناصر را در اختیار پیاز زعفران گذاشت.

این افراد بیشتر کود فسفاته یا فسفر بالا را در کوددهی در مرحله پیش از گل مصرف می کنند.

البته این کار درست است اما در مرحله پس از گل نیز گیاه به میزان زیادی به کود فسفر نیاز دارد.

مساله بعدی نیاز زعفران به پتاس است.

در واقع پتاس به عنوان ماده ای چند کاره نیاز اصلی تمام گیاهان است.

به عنوان ماده غذایی برای تولید محصول در گیاه مصرف می شود.

به عنوان محرک رشد زایشی و تحریک گیاهان به گلدهی موثر است

پس در نتیجه می بایست به همراه فسفر در آبیاری پیش از گلدهی یا آب گل مصرف شود

همین طور در افزایش رنگ و طعم محصولات غذایی نقش دارد و مقاومت عمومی گیاه را در برابر تنش ها افزایش می دهد.

با توجه به آنچه گذشت زعفران بیشتر توان خود را صرف گلدهی می کند پس در مرحله زاچ آب به پتاس هم نیاز بالایی دارد

چراکه می بایست پیاز های دختری را تشکیل دهد

سایر ریز مغذی های دیگر را هم نباید از یاد برد برای مثال آهن  که در سبزینگی و افزایش غذاسازی برگ موثر است

یا بُر که به رویش و جوانه زنی سریع علف کمک می کند.

همین طور با توجه به اینکه محصول کود زعفران آمریکایی یک ممحصول بسیار خاص است

و عطر و طعم و رنگ در آن بسیار مهم است به بیشتر ریز مغذی ها نیاز دارد

و همین طور هورمون های گیاهی تا بتواند یک محصول با کیفیت بسیار بالا را به دست دهد.

با توجه به موارد ذکر شده در مرحله زاچ آب باید به شکل عمده

و تا حد امکان تمامی عناصر و هورمون های غذایی را در اختیار پیاز زعفران گذاشت.

از طرف دیگر پس از گلدهی زعفران به دلیل شروع به تولید پیاز های دختری کم کم پیاز مادری تحلیل رفته و کوچک می شود

از آنجا که جذب مواد غذایی توسط ریشه در کود زعفران آمریکایی کم کم کند می شود

در کود دهی به شکل آبیاری و پس از برداشت گل، نباید تاخیر زیاد انداخت

چرا که میزان جذب مواد توسط پیاز کاهش می یابد

در نتیجه کود هایی که مصرف خاکی دارد

مانند هیومیک اسید برای زعفران ، گوگرد و آهن و سایر موارد

حتما باید هر چه زودتر و در زاچ آب یا با فاصله کمی از زاچ آب با سایر مدارات آبیاری استفاده شود.

پس از گلدهی علف زعفران رشد می کند و فرصت خوبی برای کود دهی به صورت محلول پاشی به وجود می آورد.

در واقع جذب کود زعفران آمریکایی توسط برگ در بیشتر گیاهان از ریشه بسیار سریعتر و راحتتر است.

چون مواد غذایی مستقیم در اختیار بخش غذاسازی گیاه یعنی برگها قرار می گیرند

و زمان بسیار کمتری برای جذب مواد توسط گیاه صرف می شود از طرفی تاثیر بسیار بیشتر و بهتری هم دارد.

در نتیجه به هیچ عنوان نباید از فصت کوتاهی که رشد علف در گیاه زعفران برای محلول پاشی در اختیار ما می گذارد غافل شد.

در زعفران به خاطر شکل خاص برگ ها جذب مواد غذایی از برگ ها بسیار بیششتر از سایر گیاهان است

و کود دهی به صورت محلول پاشی در کود زعفران آمریکایی تاثیر بسیار بیشتر و بالاتری دارد.

در مرحله زاچ آب بایست اکثر عناصر شیمیایی را به پیاز زعفران رساند

و همین طور به شکل متوالی با محلول پاشی به رشد بیشتر گیاه کمک کرد.

این مطلب (یعنی محلول پاشی علف زعفران) خصوصا در هنگامی که ما تنها یک بار پس از گلدهی اقدام به آبیاری زعفران می کنیم اهمیت بیشتری می یابد.

شوک یک کود بسیار عالی به همراه تمامی عناصر و ریز مغذی های مورد نیاز گیاه زعفران است

که برای مرحله زاچ آب کاربرد خوبی دارد

همین طور با داشتن مقدار بالای فسفر و پتاس در تامین مواد مورد نیاز به زعفران کمک می کند.

مساله دوم که در مورد زمین قبل از کاشت باید انجام داد پاشیدن اوره در زمین است

در واقع با پاشیدن اوره در زمین باعث بهبود رشد گیاه در سال اول کاشت می شود

و سرعت بیشتری در ثمر دهی اقتصادی کود زعفران آمریکایی خواهد داشت

همچنین پس از زیختن اوره یک مساله بسیار مهم وجود دارد

که خیلی از کشاورزان این کار را انجام نمیدهند و آن آبیاری زمین است

یک سال پیش از کشت زعفران در مزرعه و در اواسط دی ماه بهتر است

که زمین مورد نظر آبیاری سنگین شود که حد اقل تا عمق 30 سانتی متری خاک خیس شود.

این کار باعث بهبود بهار خاک مزرعه خواهد شد.

در مورد آبیاری بهتر است که به همراه آبیاری در هر یک هکتار

چهار کیلو هیومیک اسید پودری یا 40 لیتر هیومیک اسید مایع

نیز به همراه 20 کیلو سولو پتاس استفاده شود

این کار در آماده سازی زمین بسیار تاثیر دارد و در پیام های بعدی اهمیت آن را شرح خواهیم داد.

ترکیب اوره پتاس و هیومیک به همراه آبیاری سنگین

در ابتدای زمستان باعث این امر می شود که رطوبت خاک در زمین بماند

و سرمای شدید زمستان موجب یخ زدگی خاک و افزایش کیفیت آن در پیش از کشت شده

و همین طور آماده سازی زمین به خاطر یخ زدگی آن راحت تر می شود

پس از آبیاری یخ آب و کود دهی پیش از کشت آماده سازی و تسطیح زمین بسیار موثر و مهم است.

مهم ترین نکته شیب بندی مرتب، دقیق و مناسب برای کود زعفران آمریکایی مزرعه است.

اگر در مزرعه شیب بندی به شکل صحیح مراعات نشود دو امکان وجود دارد

اول این که یک بخش از زمین به واسطه شیب زیاد کم آب بماند و یک بخش دیگر بیش از حد آب دریافت کند.

در صورت کم آب ماندن پیاز زعفران کاهش رشد و نداشتن عملکرد و باز دهی بالا را خواهیم داشت

اما اگر شیب مزرعه بیش از حد کم باشد و آب زیاد در بخشی از مزرعه جمع شود

رطوبت خاک بسیار بالا میرود بدون استفاده از کود زعفران آمریکایی و در این صورت

خطر قارچی شدن پیاز ها و ابتلا به کنه بسیار بالا می رود

و پیازها به سرعت از بین می روند.

از طرفی خطر خفه شدن پیاز ها و از بین رفتن آنها به خاطز غرق شدن طولانی مدت در آب نیز وجود دارد.

پس شیب بندی صحیح یک امر بسیار حیاتی در مزرعه زعفران است که باعث بهبود عملکرد و افزای باز دهی محصول خواهد شد.

در واقع این دو کار باعث میشود زمان انتظار شما برای برداشت اقتصادی از زمین زعفران به حد اکثر دو سال کاهش یابد

چرا که بیشتر کشاورزان زمان ثمردهی اقتصادی مزارع کود زعفران آمریکایی را از سال سوم به بعد می دانند

اما با رعایت این نکات و نکات بعدی از ابتدای سال دوم می توان برداشت قابل ملاحظه ای به خواست خدا داشت.

 

شما باغداران محترم به اهمیت کود مناسب برای زعفران این طلای سرخ واقف هستید و می دانید که خاک مورد نظر کشت زعفران از لحاظ مواد طبیعی و معدنی باید در شرایط عالی باشد تا شما را در به حداکثر رساندن میزان برداشت زعفران کمک می‌کند.

 

می‌توانید از ترکیبات شیمیایی و کود ارگانیک در کنار همدیگر برای زعفران استفاده کنید. جهت تقویت سریع گیاه استفاده از کود شیمیایی ضروری است. با سایت ایران کود در این مقاله همراه باشید تا از بهترین کود برای زعفران و مزایای استفاده از آن مطلع شوید.

 

 

 

شناخت و زمان استفاده از کود زعفران

 

 

 

این گیاه تک پیازی که از گیاهان باستانی و بومی فلات ایران است، سابقه کشت آن به بیش از هزار سال در ایران میرسد.

 

گیاه زعفران به دلیل پرچم‌های زیبا، خوش رنگ، عطر و طعم بی‌نظیر آن در فلات ایران به صورت عمده پرورش داده می‌شد. این گیاه کم آب بوده، اما به عناصر زیادی برای رشد و مرغوبیت احتیاج دارد.

 

همچنین زعفران به دلیل داشتن خواص دارویی تاثیر زیادی بر سلامتی دارد. مثلاً؛ زعفران با تأثیر مستقیمی که بر هورمون سروتونین مغز دارد باعث ایجاد احساس شادابی و سرزندگی در انسان می‌شود.

 

زعفران از گیاهان منحصر به فرد با خصوصیات عالی است. کل تولید جهانی این ادویه با ارزش ۲۲۰ تن بوده که ۹۰ درصد این طلای سرخ در ایران تولید می‌شود و از این میزان تولید ۹۸ درصد آن مربوط به استان خراسان است. در ایران ۵۰ هزار هکتار زمین زیر کشت زعفران است.

 

جهت تقویت پیاز زعفران استفاده از سه عنصر؛ پتاسیم، فسفر و نیتروژن ضروری است و در کنار این عناصر ماکرو به عناصر میکرویی چون؛ روی و آهن نیاز دارد.

 

 

 

بهترین زمان آبیاری زعفران

 

 

زعفران جز گیاهانی است که در مناطق خشک و کم آب به راحتی رشد می‌کند و به آب زیادی احتیاج ندارد. زعفران از اواخر شهریور تا اوایل آبان به آب نیاز دارد. بین آبیاری اول و دوم باید ۲ تا ۳ هفته فاصله داشته‌باشد. بعد از برداشت کامل گل آبیاری دوم انجام می‌شود. آبیاری سوم نیز بعد از زمستان و پس از کوددهی زمین انجام می‌شود. در این زمان فاصله آبیاری‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ روز است.

 

 

 

میزان کود دهی زعفران

 

 

استفاده از عناصر میکرو و ماکرو در کود دهی زعفران باید با همدیگر در تعادل باشند تا شما بتوانید محصولی مرغوب و باکیفیت با تناژ بالاتر برداشت نمایید و عدم تعادل در این دو نه تنها باعث افزایش عملکرد زعفران و میزان باردهی محصول نخواهد بود، بلکه کاهش محصول و مرغوبیت زعفران را به دنبال خواهد داشت.

 

معمولا مقدار کود را به دو قسمت تقسیم کرده، یک قسمت را قبل از آبیاری اول و قسمت دوم را بعد از یخبندان زمستان به گیاه کوددهی کنید.

 

زعفران محصولی چند ساله بوده و با کودهای آلی که به آرامی در زمین آزاد می‌شوند نیز سازگاری دارد. در پرورش زعفران کود حیوانی نقش مهمی دارد. برای رشد زعفران ۴۰ تا ۸۰ درصد رشد به کود مورد استفاده آن و ۲ و ۱۰ درصد به میزان آب مصرفی آن بستگی دارد.

 

 

 

از جمله کود‌های مورد استفاده زعفران کود‌های آلی گاوی و گوسفندی پوسیده و کودهای شیمیایی فسفردار، نیتروژن دار و دارای پتاسیم است. مقدار استفاده از کود شیمیایی در هر هکتار بین ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم است.

البته تاثیر کود شیمیایی در کنار کود آلی بر روی زعفران باعث مرغوبیت و تناژ بالای محصول خواهد شد.

 

 

 

کود مخصوص زعفران شوک

 

 

یکی از بهترین کود‌های مورد استفاده گیاه زعفران کود زعفران شوک است که سبب می‌شود، محصولی با کیفیت تر برداشت کنید. برای مصرف کود را به میزان ۵ کیلوگرم در هر هکتار با ۱۰۰ لیتر آب مخلوط شده و سپس گیاه را با آن آبیاری کرده تا کود کاملاً جذب گیاه شود و کیفیت زعفران شما را بالاتر برد.

 

از کود‌های جدیدی که در حال حاضر محبوبیت زیادی بین باغداران و کشاورزان پیدا کرده‌اند کود مایع است، که تمامی عناصر ضروری میکرو مورد نیاز زعفران را در خود دارد. کود‌های مایع به صورت زمینی نیز استفاده می‌شود و به راحتی می‌توانند با آب ترکیب شوند.

 

در واقع نوع مایع آن به شکلی است که قبلاً به صورت صنعتی بوده و این بار به صورت راحت تر و آسان تر در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.

 

 

 

مزایای کود شوک مخصوص زعفران

 

 

عناصر موجود در این کود مزایای زیادی برای زعفران دارد که در ادامه به چند مورد از این ویژگی‌ها می‌پردازیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان استفاده از کود شوک برای زعفران

 

 

 

از کودهای مایع می‌توان در فصل بهار و در اواخر تابستان و در پاییز به عنوان کود بهار سال بعد استفاده کرد. پس از پایان یخبندان زمستان می‌توانیم از ریز مغذی‌ها و اسیدهای آمینه و کودهای کامل پتاس و فسفر بالا به روش محلول پاشی نیزاستفاده کنیم. تا افزایش گلدهی و تقویت پیاز ریشه را به دنبال داشته‌باشد.

 

 

 

 جمع بندی

 

همانطور که در مطالب بالا به آن اشاره کردیم زعفران که جزو ادویه‌های بسیار گرانقیمت در دنیا است به مواد و عناصری برای رشد بهتر احتیاج دارد.

 

از ملاک‌های مهم در پرورش زعفران خاک می‌باشد که منشاء زندگی تمامی گیاهان و حیوانات است. اگر خاک گیاه زعفران خوب نباشد این گیاه نمی‌تواند به راحتی رشد کرده و محصول عالی و بازار پسند به کشاورزان محترم تحویل دهد.

 

یکی از کود‌های آلی شناخته شده برای پرورش زعفران کود شوک است که مواد غذایی بسیار زیادی را به خاک تزریق کرده و باعث تقویت آن می‌شود. این کود به صورت مایع، سریع جذب گیاه شده و استفاده از آن نیز آسان بوده و رشد سریع زعفران را به دنبال دارد.

 

با استفاده درست از کود زعفران مایع می‌توانید عملکرد و مرغوبیت زعفران خود را بالا ببرید. همچنین کود شوک سبب می‌شود که رنگ و عطر زعفران بهتر شده و آفات گیاه زعفران را از بین ببرند، زیرا این کوه دارای منگنز و سدیم است که در مبارزه با آفات نقش بسیار مهمی‌دارند.

 

اما مهم است که کود شوک با کیفیت و عالی را از مکانی تایید شده تهیه نمایید. با تهیه کود شوک زعفران از سایت ایران کود خیال خود را از بابت تهیه کودی مرغوب که بتواند تمامی نیازهای زعفران را برآورده نماید راحت کنید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی با کارشناسان ایران کود تماس برقرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *