ایران کود

شماره تماس:

09151228827

کود گوجه و خیار

کود با کیفیت

کود گوجه  فرنگی 

گیاهان گوجه فرنگی نیاز به یک تغذیه مناسب شامل  نیتروژن، فسفر و پتاسیم و همچنین سایر مواد مغذی کلیدی دارند. اما  بهتر است آزمایش خاک انجام شود تا مواد مغذی مورد نیاز گوجه فرنگی تعیین شود

بهترین کود گوجه فرنگی کمپوست با رنگ تیره است.

بهترین کود گوجه فرنگی، کود کمپوست با کیفیت بالا که رنگ تیره دارد و به خوبی تجزیه شده است. استفاده سالانه کمپوست نه تنها باعث افزایش مواد مغذی موجود در خاک می شود، بلکه ساختار خاک را نیز بهبود می بخشد. خاک سست و با زهکشی خوب دارای مواد مغذی  گیاهان با کیفیت  تولید می کند.

کود کمپوست در گوجه فرنگی را در پاییز استفاده کنید.

کود کمپوست برای بهبود خاک گوجه فرنگی را سالانه  پاییز یا بهار در لایه 12 سانتی متری از خاک برای گوجه فرنگی استفاده کنید. با استفاده از بیل کود کمپوست را به آرامی با خاک مخلوط کنید.  برای مخلوط کردن کمپوست به آرامی در منطقه کاشت استفاده کنید.

کود محلول در آب  برای رشد بافت جدید  گوجه فرنگی ضروری است.

کودهای محلول در آب که دارای فسفر بالایی است برای  رشد بافت های جدید ضروری است، بنابراین نهال های جوان جهت رشد  سریع باید با مقادیر کافی از این کود  تغذیه شوند.  زمانی که در نهال های گوجه فرنگی دو دسته برگ رشد می کنند ، کود دهی هفتگی را انجام دهید. تغذیه با کود محلول در آب را تا زمانی که نهال ها در فضای باز  پیوند زده شوند ادامه دهید.

برای تامین مواد مغذی گوجه فرنگی از روش پانسمان جانبی استفاده شود.  

خاک غنی از کمپوست یا مواد آلی در حال تجزیه اغلب دارای تمام مواد مغذی مورد نیاز گیاه است، زمان رسیدگی گوجه فرنگی به مواد مغذی لازم نیاز دارد که  یک روش برای کوددهی مناسب بوته ها  پانسمان جانبی است.

در مورد کودهای آهن بیشتر بدانیم 

نحوه کوددهی گوجه فرنگی

هنگامی که میوه شروع به رشد کرد، ½ فنجان از کود سه بیست را  را در اطراف پایه ی بوته گوجه فرنگی پخش کنید. به آرامی کود را در بالای خاک قرار دهید. هنگامی که اولین میوه برداشت شد، دوباره گوجه فرنگی را با ½ فنجان کود سه بیست کوددهی  کنید

کود دهی گوجه فرنگی در گلدان

برای کوددهی گوجه‌فرنگی در گلدان،  کودها را در حفره کاشت  طبق دستورالعمل ذکر شده ، انجام دهید.  کودهای  آهسته رهش  کودهای مفیدی برای گوجه فرنگی هستند اما در کل فصل رشد مواد مغذی لازم آن  را تامین نمی کنند. حدود 6 هفته پس از کاشت، بوته های گوجه فرنگی را با کود محلول در آب به میزان و دفعات توصیه شده روی بسته کود دهید.

کود  ماهی را می توان به در طول فصل رشد گوجه فرنگی استفاده کرد.

 کود ماهی، کودی  مایع پر از نیتروژن و عناصر کمیاب مانند منیزیم و کلسیم است. این کود ابتدا باید با آب رقیق شود، سپس در سطح خاک  به صورت  محلول پاشی استفاده  کنید. همچنین می توان این کود را به طور مکرر در طول فصل استفاده کرد.

کود حیوانی باید قبل پیوند نهال گوجه فرنگی استفاده کنید

کود حیوانی باید قبل از استفاده کهنه شود زیرا سطح نیتروژن در کود تازه می تواند باعث سوختگی گیاهان شود. این کود را باید  قبل از پیوند نهال در خاک استفاده  اما به صورت  پانسمان جانبی برای گیاهان کاشته شده در خاک نیز مصرف  می شود

کود پودر  خون نیتروژن را به خاک اضافه می کند

کود خون  نیتروژن  لازم را به خاک گوجه فرنگی  اضافه می کند، اما  این کود  چندین هفته طول می کشد تا قبل از اینکه گیاهان بتوانند از آنها استفاده کنند تجزیه شوند. بهر حال ماده موثر لازم برای گیاه را فراهم می کند.

کودهای شوک، کودهای کاملا ارگانیک هستند از جمله کودهای سه بیست شوک می تواند مواد مغذی لازم و متعادل را در اختیار گیاه قرار دارد.

 

پیمایش به بالا