کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ برای پسته

کود 10-52-10 برای پسته

آخرین مقالات

کود 10-52-10 برای پسته

درخت پسته به دلیل صادرات و مصرف زیادی که در کشور دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو رسیدگی به این درختان برای محصول دهی زیاد و البته با کیفیت از جمله موضوعاتی است که باغداران در راس کار خود قرار داه اند. استفاده کردن از کود های مناسبی که  دارای عناصر مفید بوده  و بتواند نیاز گیاه را به طور کامل تامین کند برای این درختان لازم است. کود 10-52-10  در پسته  برای افزایش ریشه زایی استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم تاثیر کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ برای پسته را بررسی کنیم.

زمان مصرف کودهای 10-52-10 برای پسته

 کودهای 10-52-10 را می توان در درختان پسته در دو نوبت استفاده کرد، نوبت اول اوایل فصل بهار و دوره دوم  اواسط پاییز می باشد.

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ برای پسته

در مورد کودهای مایع بیشتر بدانیم 

نحوه کود دهی درختان  پسته با کودهای 10-52-10

 کوددهی درختان پسته  با کودهای 10-52-10 قبل از کاشت یا پیوند درخت استفاده می شود.  در این زمان کوددهی باعث تقویت درختان می شود. از طریق کوددهی در  سطح زمین  اندکی کود  وارد خاک می شود.کوددهی  با این کودها را سه یا چهار بار در سال

برای رشد بهتر درخت انجام دهید تا  مواد مغذی لازم در اختیار آنها قرار گیرد.

تاثیر کود 10-52-10 برای  رشد درختان پسته

هنگامی که درختان در حال رشد هستند، بسیار مهم است که آنها مواد مغذی لازم را از خاک دریافت کنند، بنابراین انتخاب کود رشد یک عامل کلیدی در این مرحله است.کودهای 10-52-10  برای رشد درختان بسیار موثر هستند  که عمدتاً از مواد آلی  تشکیل شده است. این نوع کودها ضمن حفظ  محیط زیست باعث بهبود  کیفیت محصولات  می شوند.

بنابراین فسفر موجود در کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ نیز تاثیر بسیار زیادی در افزایش ریشه زایی درخت پسته می گذارد و سایر عناصر یعنی پتاسیم و نیتروژن با درصد کمتر از فسفر در این کود وجوددارند همیسن درصد کم به دلیل ترکیب بودن با هم نقش بسیاری در افزایش عملکرد درختان پسته دارند.

اشتراک گذاری