اسید هیومیک برای درخت سیب

زمان مصرف اسید هیومیک برای درخت سیب

آخرین مقالات

زمان مصرف اسید هیومیک برای درخت سیب

 اسید هیومیک دارای ترکیبات ارگانیک باعث حفظ حاصلخیزی طبیعی خاک از طریق بهبود میکروارگانیسم های خاک می شودکاربرد ترکیبی کودهای آلی و معدنی روشی مناسب برای مدیریت مواد مغذی برای افزایش عملکرد می باشد.

اسید هیومیک موجب تحریک رشد درختان سیب می شود.

اسید هیومیک فعالیت کاتالاز و پلی فنولیک اکسیداز را در درختان سیب افزایش  می دهد و موجب تحریک رشد درختان سیب می شود.  همچنین در درختان جوان موجب  رشد سریع ریشه، دارای ریشه های توسعه یافته، ساقه های  سرسبز و  انتقال و جذب مواد مغذی می شود.

اسید هیومیک برای درخت سیب

فواید اسید هیومیک برای درختان سیب

  • حفظ کلسیم و سایر ریزمغذی های موجود در درخت
  • ایجاد سیستم ریشه ای قوی  با کمک میکروارگانیسم های خاک
  • بهبود جذب مواد مغذی توسط درخت

در مورد کودهای فسفیت پتاسیم بیشتر بدانیم 

اسید هیومیک مقاومت درختان سیب را به سرما افزایش می دهد.

اسید هیومیک باعث افزایش  مقاومت  درختان سیب نسبت به سرما و آفات و بیماری ها می شود. همچنین  بهبود کیفیت میوه درختان سیب را باعث می شوند. همچنین اسید هیومیک می تواند باز شدن روزنه های برگ  را کاهش دهد و باعث کاهش تبخیر آب  برگها می شود.

زمان مصرف اسید هیومیک برای  درختان سیب

اولین زمان مصرف  اسید هیومیک باید  قبل از گلدهی باشد.
جوانه زدن و گلدهی درختان میوه مواد مغذی زیادی را مصرف می کند. در صورت کمبود مواد مغذی دوره  گلدهی و میزان میوه دهی کاهش می یابد.  بنابراین بهتر  از این کودها  به مقدار مناسب استفاده شود.

زمان دوم مصرف اسید هیومیک بعد گلدهی است در این زمان رشد ساقه های جدید تقویت می شوند و کاهش ریزش میوه ها وجود دارد.
مرحله  سوم مصرف اسید هیومیک زمان جوانه زنی است.در این زمان رشد رویشی و زایشی زیاد است و فتوسنتز گیاه افزایش می یابد.

نحوه مصرف اسید هیومیک در درختان سیب

کود آلی اسید هیومیک  مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و جوانه زنی درختان میوه را تامین کند. کود اسید هیومیک بهتر در امتداد ریشه درخت استفاده شود. حفره ای در پایین درخت ایجاد کنید در پایین تاج ریشه می توانید کود را بریزید، دقت شود زیاد نزدیک تاج ریشه کود قرار نگیرد زیرا به ریشه آسیب می رساند. برای درختان مسن تر عمق حفره 20 تا 40 سانتی متر باشد کود زیاد عمیق حفر نشود. پس از کوددهی به طور کامل آبیاری شود تا به طور کامل جذب درختان شود.

کودهای ارگانیک و طبیعی شوک به دلیل جذب سریع برای درختان میوه از کودهای مناسب به شمار می آیند . شما کشاورز و باغدار عزیز می توانید در این زمینه با کارشناسان ایرانکود مشورت رایگان داشته باشید.

اشتراک گذاری