کود آمینو اسید

کود آمینو اسید

آخرین مقالات

کود آمینو اسید

مصرف نهاده های شیمیایی در کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی، افت کیفیت محصولات و کاهش حاصلخیزی خاك گردیده است. کشاورزی پایدار بر پایه استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی یک راه حل مناسب در جهت رفع این مشکلات به شمار می رود. ارزان  بودن کودهای شیمیایی و سهولت تهیه و به کارگیری آنها در کشاورزی رایج، که هدف اصلی آن به حداکثر رساندن توان تولید و درامد بدون توجه به جنبه های زیست محیطی است، موجب شده تا حفظ حاصلخیزی و افزایش باروری خاک در دراز مدت و فرایندهای کنترل کننده آن به فراموشی سپرده شود. همچنین در سالهای اخیر افزایش مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی  کشاورزی، موجب معضلات زیست محیطی، از جمله آلودگی منابع آب، افت کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش میزان حاصلخیزی خاکها گردیده است.  پایداری، حاصلخیزی خاک و سلامت محیط زیست در سیستم های کشاورزی متداول همواره موضوع بحث بوده و محققان مهم ترین روشهای چیرگی بر این مشکل را رو اوردن به کشاورزی پایدار و مصرف کودهای آلی و زیستی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نهاده های شیمیایی اعلام میکنند. از مهم ترین مسایل موثر بر سلامت محیط زیست و پایداری تولید غذا، کاربرد کودهای آلی به جای کودهای شیمیایی می باشد.

آمینو اسید ها چیست؟

 پروتئین مهمترین ترکیب سلولی در سلولهای گیاهی است،  تمام فعالیت‌های گیاهان تحت کنترل پروتئین‌ها است پروتئین‌ها هم از اسیدهای آمینه تشکیل‌ شده‌اند. اسیدهای آمینه فعالیت‌های فیزیولوژیکی سلول را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گیاهان به مقدار مشخصی اسیدآمینه برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول نیاز دارند. افزایش کیفیت در محصولات کشاورزی منجر به سوددهی بیشتر می‌شود. از کودهای اسیدآمینه بر اساس نیاز گیاه در مراحل بحرانی استفاده می‌شود.حضور آمینواسیدها برای سوخت‌ وسازهای سلولی و همچنین افزایش کیفیت و رشد محصول ضروری است.

در مورد کودهای مرغی بیشتر بدانیم

اهمیت کود آمینو اسید

یکی از کودهای آلی آمینو اسید ها هستند.  محصولات با پایه آمینو اسید در دهه گذشته به وسیله پرورش دهندگان استفاده شده است و باعث بهبود عملکرد و رشد گیاهان مختلف گردیده است.  افزودن این کودها به خاک باعث بهبود وضعیت میکروارگانیزم‌هایی در خاک میشود که فعالیتشان موجب تسهیل جذب برخی عناصر غذایی و در نهایت افزایش رشد و بهبود عملکرد گیاه می شود. همچنین محلول پاشی برگی با این کودها کارایی میزان جذب نیتروژن توسط ریشه های گیاه از خاک را افزایش داده و تا حدی مانع آبشویی نیتروژن از خاک می شود. به طور کلی اسیدهای آمینه موادی هستند که باعث تحریک سوخت و ساز (متابولیسم) و فرایندهای سوخت و سازی متابولیکی در جهت افزایش کارایی گیاهان می شود.

تاثیر کود آمینواسید بر گیاهان

معرفی کود آمینو اسید شوک

کود اسید آمینه شوک با ۸۰ درصد آمینواسید، از بهترین کود های حال حاضر در جهان است که کمتر محصولی توان رقابت با آن را دارد. این کود گیاه را ملزم به ساخت سلول هایی میکند که نتیجه آن افزایش کیفیت و ارتقا سطح کمی محصول است.

اشتراک گذاری
روش قلمه زدن دیفن باخیا
مطالب مهم

روش رشد سریع دیفن باخیا

روش رشد سریع دیفن باخیا دیفن باخیا از گیاهان چند ساله گرمسیری با گونه های مختلفی است که معمولاً به عنوان گیاهان آپارتمانی رشد می

سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم آمونیوم سولفات یک نمک معدنی است که به عنوان کود شیمیایی در کشاورزی استفاده می‌شود. کود سولفات آمونیوم معمولاً حاوی 24 ٪ نیتروژن

کود کالمکس برای آلبالو

کود کالمکس برای آلبالو کود کالمکس به دارا بودن عناصر مغذی  برای  رشد درختان گیلاس ضروری می باشد. کود کالمکس به تقویت دیواره سلولی کمک

آموزشی

اسید هیومیک مخصوص برنج

اسید هیومیک مخصوص برنج همانطور که می دانید فقط دو نوع برند اسید هیومیک وجود دارد که مخصوص برنج می باشد،بهترین نوع آن اسید هیومیک