دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود ارگانیک
پلت مرغی

انواع کود ارگانیک و آلی

انواع کود ارگانیک و آلی انواع کود ارگانیک و آلی کودهای ارگانیک و آلی در کشاورزی و باغبانی اهمیت زیادی دارند  شناخت اینکه کدام کود به بهترین  صورت در حداکثر رساندن رشد محصولات مفید است

کود زعفران
آموزشی

کود زعفران

کود شوک مخصوص  زعفران  کود  شوک مخصوص زعفران  محصولی ویژه برای کوددهی و تحریک رشد زعفران است. این کود در بهبود رشد گیاه و تقویت فرآیندهای آنزیمی که باعث رشد ریشه زعفران،  عملکرد گل و

تاثیر کود ۱۰xشوک بر ذرت
آموزشی

کود طعم دهنده

کود طعم دهنده میوه درختان  بهترین کود طعم دهنده میوه درختان  بهترین کود طعم دهنده میوه  درختان علاوه بر تضمین طعم خوب میوه  از نظر تاثیر بر کیفیت میوه نیز  بسیار مهم است. بنابراین انتخاب

کود مایع مرغی
آموزشی

کود مایع مرغی

کود مایع مرغی کود مایع مرغی کود مرغی  به صورت مایع و هم پلت شده وجود دارد . فرم های خشک شده، پلت شده و پودری که از بستر مرغ تازه خانگی تهیه می شود

کود مخصوص مرکبات برای رشد سریع
آموزشی

بهترین کود برای رشد سریع درخت مرکبات

بهترین کود برای رشد سریع درخت مرکبات در زمینه باغداری مرکبات و افزایش رشد و باردهی درختان مرکبات همواره رقابت بین همسایه های یک منطقه بیشتر از مبلغ درآمد از آن باغ اهمیت دارد. و

کود تقویتی درخت هلو
آموزشی

کود تقویتی درخت هلو

کود تقویتی درخت هلو همیشه قبل از استفاده از هر گونه کود برای درختان خود  خاک خود را آزمایش کنید، خاک های مختلف  ممکن است  مقادیر متفاوتی از عناصر مورد نیاز برای حمایت از رشد