مقالات ایران کود

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی

توسط مهندس شهرکی نسب

کود ازت

کود ازت  گیاهان دارای 3 تا 4 درصد ازت در بافت های خود هستند، این مقدار از سایر مواد مغذی موجود در گیاهان بالاتر است.

بیشتر بخوانید
کود پتاسیم

کود سولفات پتاسیم

کود سولفات پتاسیم کود سولفات پتاسیم معمولاً برای بهبود عملکرد و کیفیت گیاهان در حال رشد در خاک هایی که فاقد منبع کافی از این

بیشتر بخوانید
کود 105210

کود 105210

کود 105210 استفاده از کود NPK10-52-10  با فسفر بالا به منظور تامین فسفر در طول فصل رشد و به دلیل ضعیف بودن ریشه گیاه در

بیشتر بخوانید
نیترات کلسیم

کود نیترات کلسیم شوک

کود نیترات کلسیم کود نیترات کلسیم شوک منبع کلسیم و نیتروژن محلول در آب برای کاشت گیاهان است. این کود حاوی مواد مغذی ضروری است

بیشتر بخوانید

کود ۱۲ ۱۲ ۳۶

کود 12 12 36 نانو کود ۱۲ ۱۲ ۳۶ امریکایی موجود در  این بسته بندی به شدت لازمن و طی 4 الی 5 روز پس

بیشتر بخوانید