دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود گندم
آموزشی

بهترین کود گندم

بهترین کود گندم گندم  مهم ترین محصول کشاورزی می باشد که در زندگی و غذای انسان ها در سراسر دنیا نقش زیادی دارد. در بعضی از کشورها و برای قشرهایی از مردم جامعه، گندم قوت

علت گل ندادن درخت کیوی
مطالب مهم

علت گل ندادن درخت کیوی

علت گل ندادن درخت کیوی یکی از مشکلات مهم در هنگام رشد کیوی عدم گلدهی این درخت می باشد. این مشکل باعث عدم تولید و یا کاهش محصول خواهد شد. گلها در اوایل تابستان به

کود پتاس بالا برای مرکبات
آموزشی

کود پتاس بالا برای مرکبات

کود پتاس بالا برای مرکبات درختان مرکبات برای تولید میوه با کیفیت به پتاسیم نیاز دارند. بدون پتاسیم میوه درختان  با تاخیر در رشد و کاهش کیفیت مواجه خواهد شد. پتاسیم به سلامت کلی درخت،

کود 10 52 10 برای درخت انگور
آموزشی

کود 10 52 10 برای درخت انگور

کود 10 52 10 برای درخت انگور درخت انگور گیاهی رونده است . این گیاه به مراقبت و حفاظت زیادی نیاز دارد و برای رشد بهتر و تولید  محصول خوب به کوددهی مناسب نیاز دارد.

بهترین کود برای کیوی
آموزشی

بهترین کود برای کیوی

بهترین کود برای کیوی درخت کیوی برای رشد نیاز به خاک اسیدی و نور  زیاد دارد. همچنین برای تامین مواد مغذی مورد نیاز کیوی لازم است خاک را با مواد مغذی تقویت کنید . اگر 

کود برای درشتی پیاز
آموزشی

کود برای درشتی پیاز

کود برای درشتی پیاز علاوه بر تکنیک های مناسب باروری و آبیاری ، انتخاب نوع پیاز عامل مهمی در رشد پیازهای بزرگ است. تعداد و اندازه برگ ها در زمان رسیدگی در تعیین بزرگی آنها

مهندس کاظم شهرکی نسب
آموزشی

درباره مهندس کاظم شهرکی نسب

کشاورزی دانش و هنر پرورش و کشت گیاهان برای به دست آوردن محصول است که از قرن ها پیش بشریت برای گذراندن معیشت خود به آن نیاز داشته است تا به امروز که روش های

کود 10 52 10 برای کیوی
آموزشی

کود 10 52 10 برای کیوی

کود 10 52 10 برای کیوی درخت کیوی دختی دو پایه است که دارای گونه ی نر و ماده می باشد. درختان نر زود تر شکوفه دهی  می کنند.  از ویژگی های دیگر درخت کیوی

قیمت کود k60
آموزشی

قیمت کود k60

قیمت کود k60 کود کا۶۰ یا کود پتاس بالا باتوجه به نیاز گیاهان در زمان های گلدهی میوه دهی و ریشه زایی  استفاده می شود. این کود به رفع سریع کمبود پتاسیم کمک کرده و

میزان مصرف هیومیک اسید پودری
آموزشی

میزان مصرف هیومیک اسید پودری

میزان مصرف هیومیک اسید پودری هیومیک اسید نوعی کودی آلی است که از بقایای گیاهان و جانوران مدفون شده در خاک به وجود می‌آید. تجزیه این بقایا توسط میکروارگانیسم ها مثل باکتری ها انجام می‌شود.