دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

نحوه استفاده از کود کامل
آموزشی

نحوه استفاده از کود کامل در گیاهان

نحوه استفاده از کود کامل در گیاهان  خاک، حیاتی ترین عنصری است که سبب رشدگیاهان و درختان می شود. در برخی از مناطق، به دلیل کشت بی رویه و استراحت ندادن به خاک، سبب شده

هرس درخت آلو
آموزشی

هرس درختان آلو

هرس درختان آلو هرس درختان  آلو سخت نیست اما اگر به درستی و در زمان مناسب انجام  نشود به سلامت درخت آسیب می زند. هدف از هرس کردن درخت آلو بهبود سلامت درخت آلو و

بهترین کود آهن
آموزشی

بهترین کود آهن

بهترین کود آهن  آهن از عناصر ریز مغذی بسیار مهم و  اثرگذار در گیاهان  است.  به همین  دلیل بهتر است  عواملی که سبب جلوگیری از جذب آهن در گیاه  می شود را از بین ببرید 

هرس درخت گردو
آموزشی

هرس درخت گردو

هرس درخت گردو هرس درخت گردو برای سلامت  ساختار و بهره وری درخت  گردو مهم است. درختان گردو  تا ارتفاع 35 متری رشدمی  کنند. درختان گردو سایبان‌های وسیع، پهن و بلند دارند. خواهند شد.برای محدود

هرس درخت صنوبر
آموزشی

هرس درخت صنوبر

هرس درخت صنوبر درخت صنوبر یا همان درخت تبریزی ارتفاع بالایی دارد و در بیشتر مناطق آب و هوایی قابل رشد هستند. این درخت جز درختانی است که از چوب آن در صنایع چوبی می

کود سه بیست برای انگور
آموزشی

کود سه بیست برای انگور

کود سه بیست برای انگور کود دهی انگور با کودهای سه بیست می تواند عملکرد سالانه را افزایش دهد، کیفیت انگور  بهبود بخشد و خواص بیولوژیکی و شیمیایی خاک را بهبود بخشد. انگور به عنوان

تاثیر گوگرد مایع شوک بر آفات
آموزشی

تاثیر گوگرد مایع شوک بر آفات

تاثیر گوگرد مایع شوک بر آفات  آفات و بیماری ها  هر ساله خسارات جدی به درختان میوه و محصولات مختلف کشاورزی وارد می کند. آفاتی که به باغ ها و مزارع حمله می کنند، زمانی

همه چیز دررابطه با گیاه نخود فرنگی وهیومیک اسید برای آن
آموزشی

تاثیرهیومیک اسید برای گیاه نخود-فرنگی

تاثیرهیومیک اسید برای گیاه نخود فرنگی نخود فرنگی در انواع خاک رشد خوبی دارد، به شرط آنکه زهکشی خوبی داشته باشند. بسته به محتوای خاک نیاز کوددهی آن تعیین می شود. برای خاکی که فاقد

هرس درخت انگور
آموزشی

هرس درخت انگور

هرس درختان انگور هرس درخت انگور از نکات بسیار مهم در کاشت  این نوع درخت است .  هدف از هرس تولید فراوان محصول است. عدم هرس مانع از دریافت نور خورشید مورد نیاز درختان انگور می

هرس درخت انار
آموزشی

هرس درختان انار

هرس درختان  انار درختان انار به هرس زیادی نیازی ندارند، اما انجام آن در زمان مناسب در تولید میوه با کیفیت و عملکرد عالی آن موثر است. درختان انار بعد کاشت رشد سریعی دارند و