دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

ظرف پر از هیومیک اسید - مضرات هیومیک اسید
مطالب مهم

از مضرات اسید هیومیک مطلع هستید؟

مضرات اسید هیومیک  اسید هیومیک در واقع نوعی کود است که از نوع زغال سنگ گیاهی خام به دست می آید و از آن در کشاورزی برای زمین ها، چمن، بوته ها، درختان، باغچه ها،

بوته گیاهی در خاک - تاثیر اسید هیومیک بر ریشه‌ زایی
کود درخت

تاثیر اسید هیومیک بر ریشه‌ زایی گیاهان

تاثیر اسید هیومیک بر گیاهان امروزه یکی از کاربردی‌ترین کودهای شیمیایی که خاصیت اصلاح ‌کنندگی خاک را دارد اسید هیومیک است. این کود به دلیل تسهیل آبیاری و نفوذ جریان هوا در خاک، بین کشاورزان

تاثیر اسید هیومیک بر گیاهان
مطالب مهم

تاثیر اسید هیومیک بر گیاهان

نحوه مصرف و تاثیر اسید هیومیک بر گیاهان و گل‌ها  امروزه یکی از کاربردی‌ترین کودهای شیمیایی که خاصیت اصلاح ‌کنندگی خاک را دارد اسید هیومیک است. این کود به دلیل تسهیل آبیاری و نفوذ جریان

پلیمر سوپرجاذب از نمای نزدیک - سوپر جاذب ها در کشاورزی
کود ارگانیک

کاربرد سوپر جاذب ها در کشاورزی

تعریف سوپرجاذب کشورها با توجه به شرایط اقلیمی، صنعت مختص به خود را دارد که در این بین کشاورزی و تولیدات گیاهی از اهمیت بیشتری برخوردار است. شرایط آب و هوایی مختلف پرورش گونه‌های مختلف

تاثیر اسید هیومیک بر گندم
کود ارگانیک

تاثیر اسید هیومیک بر گندم

غلات از مهم‌ترین مواد مصرفی در سراسر جهان هستند و در این بین گندم، به عنوان قدیمی‌ترین گیاهی که توسط کشاورزان کشت می‌شود، از مهم‌ترین آن‌هاست. این محصول در نواحی مختلف آب و هوایی از

پسته بر روی درخت - اثر هیومیک اسید در پسته
کود ارگانیک

اثر هیومیک اسید در پسته

تاثیر اسید هیومیک بر پسته پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می‌ شده‌است. درختان پستهٔ کاشته شده، از حدود سال هفتم تا دهم پس از کاشت به محصول دهی قابل

مخلوط کودهای معدنی - تاثیر کود معدنی بر خاک
کود ارگانیک

تاثیر کود معدنی بر خاک چیست؟

تاثیر کود معدنی بر خاک تاثیر کود معدنی بر خاک با وجود املاح، مواد معدنی و کربن ‌دی‌ اکسید تأثیر عمده در قوای خاک دارند. کشاورزان و افرادی که در زمینه پرورش گیاه فعالیت دارند،