کوددهی درختان پسته

کوددهی درختان پسته : درختان پسته مواد مغذی را از خاک دریافت  می کنند، به ویژه زمانی که محصول عملکرد بالایی داشته باشد. بنابراین، در مصرف  کودهای  شوک مخصوص درختان آجیلی مثل پسته  در مقادیر مناسب برای تولیدی که آرزوی رسیدن به آن را دارید تردید نکنید.

علاوه بر این، کوددهی ضعیف منجر به تولید کم ، اندازه کوچک محصول آجیل و میوه دهی متناوب می شود، درختان پسته ممکن است برای همیشه در خاک های فقیر و زمانی که مواد مغذی از خاک پس از دوره های طولانی عدم کوددهی تخلیه می شوند، از بین بروند.

بهترین فاصله‌ کاشت درخت پسته

 از عوامل که بر جذب مواد مغذی تأثیر می گذارند اجتناب کنید

خشکی یا خاک های سیل زده

رقابت  علف های هرز

رشد ضعیف ریشه

خاک: شنی، آهکی، قلیایی

بیماری ریشه

کودها و موادمغذی  زمانی بیشترین استفاده را دارند که:

 تقاضای درخت با مقدار  مناسب را اعمال کنید

طبق تقاضای درخت مصرف کنید

در زمان مناسب هنگامی که جذب ریشه بیشتر فعال است از مواد مغذی استفاده کنید.

در جای مناسب:

از دریافت  مواد مغذی به ریشه ها  اطمینان حاصل کنید

استفاده از منبع مناسب:

منابع کودی را انتخاب کنید که جذب را به حداکثر و تلفات را به حداقل برساند. مانند محصولات شوک که ضمن قیمت مناسب و نحوه مصرف آن زیر نظر  کارشناسان کشاورزی انجام می گیرد.

کود آلی شوک

کود آلی تخمیر شده شوک  به ویژه برای خاک رسی ضعیف ضروری است،  از کودها و بسترهای تخمیر شده حیوانی تهیه می شود، کود آلی تا زمانی که درصد مواد آلی در خاک کمتر از 2 درصد باشد استفاده می شود.

مقدار توصیه شده برای مصرف حدود 30 تن در هکتار یا معادل 20 کیلوگرم در هر درخت حداقل هر دو سال یکبار است. با افزایش مقدار کود آلی مصرفی، مقدار کود شیمیایی کاهش می یابد.

 کود مصرفی در زمستان با خاک مخلوط شود، خاک ورزی و کودهای آلی به حفظ رطوبت در خاک کمک   می کند.  بهتر اسفند یا فروردین  هر سال 20 گرم کود نیتروژن به هر درخت داده شود (کمبود نیتروژن برگها را کوچک و زرد  رنگ می کند). سایر مواد مغذی را بر اساس تجزیه و تحلیل خاک که در یک دوره 3-4 ساله انجام شده است، اعمال کنید.

کودهای معدنی شوک

در طول فصل خواب درخت، پسته را  به خوبی کوددهی کنیم تا برای فصل باروری آماده شود، مقدار کود به تجزیه خاک و عملکرد مورد انتظار بستگی دارد.

مقدار تقریبی اولیه کودهای معدنی مورد نیاز باغ پسته در هر سال

نیتروژن

 علائم کمبود آن:  زرد شدن و رنگ پریدگی برگ و کوچکی آن، کوچک شدن مغزها

متأسفانه اصلاح کمبود نیتروژن پس از ظاهر شدن این علائم بسیار مشکل می شود. بنابراین، قبل از ظاهر شدن علائم، حتماً برای استفاده از نیتروژن برنامه ریزی کنید.

کود نیتروژن باید در اسفند ماه هر سال در زیر درخت  مصرف شود. سولفات آمونیوم  شوک برای خاک های قلیایی استفاده  می شود.

کاشت درخت پسته

 کود نیتروژن با رشد رویشی قوی و پر شدن و اندازه آجیل مرتبط است. بر تعداد گلها یا میزان تشکیل میوه تأثیری ندارد. مقدار اول نیتروژن در اوایل بهار (اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت) با شروع دوره رشد و مقدار دوم در تیر تا مرداد   به منظور پر شدن مغز مصرف می شود.

همچنین نیاز به کود نیتروژن برای درختان جوان پسته به حاصلخیزی خاک بستگی دارد. نرخ کاربرد بهتر است با توجه به نتایج آنالیز خاک تنظیم شود.

نرخ های کاربردی نیتروژن توصیه شده برای درختان پسته جوان و کوددهی درختان پسته

کود نیتروژن  برای درختان جوان پسته  بهتر است در اواسط بهار و اوایل تابستان اعمال شود. کاربردهای دیرهنگام می تواند رشد بیش از حد رویشی را تشویق کند و خواب را به تاخیر بیاندازد که به نوبه خود خطر آسیب سرمازدگی را افزایش می دهد.

برای پسته استفاده از کودهای دانه ای برای درختان برگ اول توصیه می شود زیرا خطر سوختگی ریشه با کودهای مایع افزایش می یابد. توصیه می شود کودهای گرانول را حداقل 60 سانتی متر دور از تنه  در منطقه آبیاری شده قرار دهید.

کاشت درخت پسته

کوددهی نیتروژن درختان پسته

آزمایشات میدانی مشاهده ای نشان داده است که به ازای هر 1000 کیلوگرم محصول قابل فروش به طور متوسط 28 کیلوگرم نیتروژن از باغ حذف می شود. این مقدار شامل تمام مواد مغذی حذف شده در پوسته، مغز، آجیل شکسته، آجیل خالی و سایر عملکردهای غیرقابل فروش در هر 1000 کیلوگرم است.

کوددهی نیتروژنی با مدیریت دقیق و مشورت با کارشناسان شوک  می‌تواند منجر به بازده حداقل 70 درصدی شود. این یک هدف قابل اجرا برای پسته با توجه به شیوع بالای باغات آبی است.

به عنوان مثال در باغی با عملکرد 7200 کیلوگرم در هکتار 125 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از باغ حذف می شود. با فرض راندمان 70 درصد و بدون ورودی از منابع دیگر مانند آب آبیاری یا کودهای آلی، حدود 180 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن مورد نیاز است.

علاوه بر این، نیتروژن  برای حمایت از نیازهای رشد درخت مورد نیاز است. به طور متوسط، جذب نیتروژن بیش از حذف با میوه ها و برگ های بریده شده به میزان 78 گرم نیتروژن در هر درخت و سال است.

در باغی با 300 اصله درخت در هکتار، حدود 23 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مورد نیاز است،  با این حال، بیشتر نیتروژن  در طول فصل خواب  در بافت‌های چند ساله تجمع می‌یابد.

ازت بالای شوک

میزان کاربرد تقریبی نیتروژن بر اساس عملکرد مورد انتظار، راندمان استفاده از نیتروژن در خاک و سیستم آبیاری محاسبه می شود.

در دوره خواب تا برگ‌ریزی اولیه، درخت تقریباً به طور کامل به نیتروژن که از اندام‌های چندساله منتقل می‌شود، استفاده می کند.  کاربردهای نیتروژن قبل از ماه اسفند د  معرض  خطر شستشو از ناحیه ریشه می باشد.

حداقل 80 درصد مواد مغذی باید در طول دوره رشد فعال درخت که از اوایل بهار شروع می‌شود و تا زمان شکافتن پوسته اولیه ادامه می‌یابد، استفاده  می شود.

بر اساس آزمایش‌های مزرعه‌ای، توصیه می‌شود تا زمانی که برگ‌ها هنوز باقی مانده‌اند، 20 درصد نیاز سالانه پس از برگ‌ریزی، 30 درصد در طول رشد میوه، 30 درصد در هنگام پر شدن میوه و 20 درصد در طول بلوغ میوه یا اوایل پس از برداشت اعمال شود.

کوددهی مکرر با مقادیر کمتر از نیتروژن ، غلظت کافی نیتروژن خاک را برای جذب گیاه تضمین می کند و در عین حال دوره های غلظت بالای نیتروژن را که ممکن است در معرض از دست دادن آبشویی یا بارندگی به ویژه در بهار باشد، کاهش می دهد.

فقط در صورتی که درختان سالم باشند و میزان مصرف نیتروژن در طول فصل بسیار کم باشد، می توانید  نیتروژن  را اسپری کنید یا آن را به آب آبیاری پس از برداشت اضافه کنید.

 کود دهی  فسفر درخت پسته 

علائم کمبود و کوددهی درختان پسته

رشد و گلدهی ضعیف و  و تخریب خوشه ، زرد شدن و ریزش برگها، به ویژه آنهایی که نزدیک خوشه میوه هستند

کمبود فسفر به ندرت در باغات برگریز مشاهده شده است.

تاثیر  کود 10 ایکس شوک بر روی پسته

میزان کاربرد  فسفر شوک در خاک

در دراز مدت، مقدار فسفر حذف شده در زمان برداشت باید با کود جایگزین شود تا در دسترس بودن فسفر کافی حفظ شود.  درختان 20 ساله خفته دارای تقریباً 270 گرم فسفر در ساختار دائمی خود هستند. با فرض تراکم درخت 300 درخت در هکتار و افزایش خطی محتوای فسفر در طول زمان، حدود 8.5 تا 9 کیلوگرم فسفر در هکتار (4 کیلوگرم فسفر در هکتار) هر ساله مورد نیاز است.

با این حال، مشخص شده است که محتوای فسفر  در درختان پس از یک سال خاموش بیشتر از درختان پس از یک سال رویشی است. فسفر  انباشته شده در سالهای “خاموش” در حمایت از تقاضای میوه زیاد در طول سالهای “روشن” کاهش می یابد.

در سالهای رویشی  تنها 5٪ از فسفر در بهار (جذب شد در حالی که 95٪ در طول پر شدن  دانه  جذب می شود. در سالهای “خاموشی یا خواب درخت جذب فسفر در طول رشد در بهاره 36 درصد از کل جذب را به خود اختصاص می دهد.

کود فسفر بالا

 جذب فسفر بین برداشت و پیری برگ ناچیز بود. بنابراین،  فسفر باید در طول دوره پر شدن دانه  در دسترس باشد.

زمان کاربرد فسفر  به اندازه نیتروژن بحرانی نیست. فسفر اغلب در آبان  پس از شروع ریزش برگ استفاده می شود. در خاک های اسیدی یا قلیایی، فسفر  را می توان به شدت توسط مواد معدنی خاک تثبیت کرد.

ترجیحاً کود فسفر محلول در ابتدای اسفند هر 2 تا 3 سال یکبار و در حفره ای  حداقل 30 تا 40 سانتی متری در خط قطره ای زیر درخت مصرف شود.

 کود دهی پتاسیم شوک  درختان پسته و کوددهی درختان پسته

علائم کمبود پتاسیم از اواسط تابستان ظاهر می شود، برگ های پیر کوچکتر با حاشیه های سوخته، شاخ و برگ پراکنده با پژمردگی مشخص که عملکرد (از نظر کمی و کیفی) کاهش می یابد.

کا 60 شوک

اگر این علائم را مشاهده کردید، به این معنی است که مقداری از محصول از بین رفته و بازگشتی وجود ندارد.

پتاسیم برای افزایش رشد گیاه و جذب مواد مغذی از خاک مهم است و با حرکت مواد مغذی در بافت‌های گیاهی مرتبط است. برای درختانی که در خاک هایی با پتاسیم کم در دسترس هستند یا در خاک های تثبیت کننده پتاسیم رشد می کنند، میزان کاربرد پتاسیم بالاتری مورد نیاز باشد.

 میزان کاربرد پتاسیم 270 کیلوگرم پتاس در هکتار (224 کیلوگرم پتاسیم در هکتار) بیشترین عملکرد (3500 کیلوگرم در هکتار) را داشت. میزان 227 کیلوگرم در هکتار در سال های رویشی و 113 کیلوگرم در سال خاموش توصیه می شود.

پتاس بالای شوک

با این حال، میزان کاربرد بالاتر پتاسیم ، به دلیل کاهش جذب منیزیم و کلسیم ناشی از در دسترس بودن پتاسیم بالای خاک، باعث کاهش عملکرد مغز پسته  می شود.

در مقابل، خاک‌های آبرفتی جوان  پتاسیم قابل  جذب کمتری  دارند ، واکنش به کوددهی پتاسیم کمتر است، مگر اینکه با شوری یا بافت بسیار سبک مخدوش شوند.

تقاضا و جذب پتاسیم در طول پر شدن مغز پسته  (اواخر اردیبهشت تا اوایل شهریور ) بالاست. بیش از 90 درصد پتاسیم در طی پر شدن دانه  جذب می شود.

بنابراین، عرضه کافی پتاسیم به درخت در این دوره برای پرکردن رضایت بخش دانه و مغز حیاتی است. مستقل از بار محصول، جذب و حذف فصلی پتاسیم متعادل است، که نشان می دهد پتاسیم کمی در ساختارهای رشد دائمی  ذخیره می شود تا در سال بعد مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد می‌شود که نرخ اعمال پتاسیم از طریق سیستم قطره‌ای 40 درصد تقاضای فصلی در ماه اردیبهشت ، 40 درصد دربهمن  و 20 درصد در ماه مرداد  باشد.

درضمن جهت استفاده درست و کاربردی کارشناسان ایران کود ما در خدمت شما عزیزان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *