ایران کود

کود تقویتی برای افزایش تناژ گندم آبی

کود تقویتی برای افزایش تناژ گندم آبی

کود تقویتی برای افزایش تناژ گندم آبی

اهمیت استفاده از کود در کشت گندم آبی بر کسی پوشیده نیست، اما مهم‌ترین مشکل  مصرف کود، زمان، روش و میزان مصرف کود با توجه به نیاز کشت گندم در مراحل مختلف کشت است. توصیه می شود مقدار  کود تعیین شده بتواند در مراحل مختلف کشت، محصول را  برآورده کند.

کودهای تقویتی برای افزایش تناژ گندم آبی

کود نیتروژن:

افزایش مقدار نیتروژن در خاک می‌تواند به افزایش تناژ گندم آبی کمک کند. برای استفاده از کود نیتروژن می‌توانید از کودهای اوره و نیترات آمونیوم استفاده کنید.

کود فسفر:

فسفر برای تولید انرژی  گیاهان نقش دارد،  برای افزایش عملکرد گندم آبی می‌توانید از کودهای فسفره مانند سوپرفسفات تریپل استفاده کنید.

کود پتاسیم:

این عنصر برای کنترل تعادل آبی در گیاهان، افزایش سختی و مقاومت سلولی، رشد ریشه و افزایش تولید محصول مهم است.

نحوه کوددهی در گندم آبی

آغشته كردن و مخلوط كردن بذر با کود قبل از كاشت  بذر را از شرایط تنش زای پس از كاشت محافظت می‌كند. بنابراین  از پوسیدگی بذر و بیماری گیاهچه  جلوگیری می شود. در روش آبیاری، کود را  ابتدا باید در آب حل شود و سپس استفاده شود.

 

کود تقویتی برای افزایش تناژ گندم آبی

 

زمان استفاده از کود تقویتی برای افزایش تناژ گندم آبی

بهترین زمان برای استفاده از کودهای تقویتی برای گندم آبی در دو مرحله رشدی می باشد:

مرحله رشد اولیه:

در این مرحله که معمولاً در طی ۴ تا ۶ هفته پس از کاشت گندم آبی رخ می‌دهد، کودهای نیتروژن و فسفر می‌تواند به خصوصاً مفید باشند. استفاده از این کودها در این مرحله می‌تواند رشد ریشه‌ها را بهبود بخشد.

مرحله رشد فعال:

این مرحله  در طی ۴ تا ۸ هفته پس از مرحله رشد اولیه رخ می‌دهد، استفاده از کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم می‌تواند بسیار مفید باشد. در این مرحله، گیاه آب بیش‌تری مصرف می‌کند و نیاز به تغذیه بیش‌تری دارد.

مزایای شوک ده ایکس در برابر فروت ست

کود شوک ده ایکس

مقدار استفاده از کود تقویتی برای افزایش تناژ گندم آبی

مقدار استفاده از کود تقویتی برای افزایش تناژ گندم آبی، بستگی به شرایط خاک، نوع کود، روش کشت و نیاز گیاه دارد. د

مرحله رشد اولیه:

در این مرحله، میزان مناسب کود نیتروژن و فسفر به طور کلی به ازای هر هکتار، به ترتیب ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم و ۴۰ تا ۶۰ کیلوگرم می‌باشد.

مرحله رشد فعال:

در این مرحله، میزان مناسب کود نیتروژن، فسفر و پتاسیم به طور کلی به ازای هر هکتار به ترتیب ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم، ۸۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم و ۶۰ تا ۸۰ کیلوگرم می‌باشد.

با تشکر از توجه شما،‌ایرانکود.

پیمایش به بالا