دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

رشد سریع نخل
مطالب مهم

آشنایی با پرورش درخت نخل

آشنایی با پرورش درخت نخل درختان نخل  تنه‌های بلند و باریک و شاخه‌های نازک دارند و در مناطق  استوایی و گرمسیری  رشد می کند.  بعضی از درختان خرما  درختچه هستند و برخی دیگر  در هوای