دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

آمینو اسید ۸۰ درصد شوک
آموزشی

آمینو اسید ۸۰ درصد شوک

همانطور که اطلاع داریم تمامی گیاهان و درختان برای باردهی و مرغوبیت محصول خود به عناصر و کودها برای رشد نیازمند هستند. اما استفاده از تعداد زیادی کود و خرید آن برای باغدار مقرون به