دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

ارتفاع درخت پسته
آموزشی

ارتفاع درخت پسته

در این مقاله می خواهیم به بررسی درخت پسته و ارتفاع درخت پسته بپردازیم. این درخت، بومی آسیای غربی و آسیای کوچک است و یک دوره طولانی رشدی قبل از بلوغ و میوه دهی بوده