دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود شوک ده ایکس
آموزشی

افزایش عملکرد گندم با کود شوک 10X

گندم در طول دوره رشد خود به عناصر مختلفی نیاز دارد و به همین دلیل استفاده از کود شوک 10X برای برداشت محصول با کیفیت علاوه بر کاهش هزینه‌های مالی، تناژ محصول را نیز افزایش