دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

اسید هیومیک برای درخت گیلاس
مطالب مهم

اهمیت اسید هیومیک برای درختان گیلاس

اهمیت اسید هیومیک برای درختان گیلاس اسید هیومیک  پودری  قهوه ای و سیاه  رنگ است که به راحتی در حلال های آلی حل می شود. مترکیبات  اسید هیومیک به طور گسترده در محیط های طبیعی