دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

برنامه کوددهی سیر
مطالب مهم

برنامه کوددهی سیر

سیر گیاهی است که از خواص زیادی برخوردار است و طرف‌داران زیادی را نیز در اقصی نقاط جهان دارد و از این‌رو وضعیت کاشت و پرورش سیر بسیار پر برکت و پر رونق است. امروز