دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین زمان کود دهی مرکبات در جنوب
مطالب مهم

بهترین زمان کود دهی مرکبات در جنوب

امروز باغداران زیادی در سراسر کشور اقدام به کشت درختان مرکبات می‌کنند. مرکبات از جمله محصولات پرطرفداری هستند که اگر به‌ صورت صحیح و اصولی پرورش یابند، می‌توانند سوددهی زیادی را برای باغداران به‌ همراه