دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین زمان کود دهی مرکبات شمال
مطالب مهم

بهترین زمان کود دهی مرکبات شمال

بهترین زمان کود دهی مرکبات شمال  یکی از مهم‌ ترین عوامل برای بهبود رشد درختان مرکبات، تامین عناصر مغذی و مورد نیاز آن در زمان مناسب و به میزان کافی است. تأمین املاح و مواد