دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود برای آناناس
آموزشی

بهترین کود برای آناناس

بهترین کود برای آناناس : گیاه آناناس بومی منطقه آمریکای جنوبی می باشد و میتواند در هاوایی رشد کند ولی به سادگی در سرزمین‌های دیگر با آب و هوای گرم هم قابلیت رشد کردن را