دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود برای افزایش باردهی گوجه فرنگی
کود درخت

بهترین کود برای افزایش باردهی گوجه فرنگی

بهترین کود برای افزایش باردهی گوجه فرنگی  کوددهی  نقش مفیدی  در افزایش باردهی گیاه گوجه‌ فرنگی دارند، برای افزایش تولید گیاه گوجه‌ فرنگی لازم است که کشاورزان در تمامی مرحله مراحل پرورش و رشد گیاه