دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

مقدار مصرف کودهای سه بیست برای هر درخت
آموزشی

بهترین کود برای درختان سیب در بهار

بهترین کود برای درختان سیب در بهار با اضافه کردن  کود به درختان میوه نه تنها زیبایی به آن بیافزایید بلکه از میوه های تازه خوشمزه نیز لذت می برید. اما برای اینکه درختان میوه