دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود برای درخت زرد آلو
آموزشی

بهترین کود برای درخت زرد آلو

درخت زرد آلو از جمله درختان دانه‌داری است که در نواحی گرم دارای مقاومت و رشد مطلوبی است. میوه‌ی حاصل از این درخت بسیار خوش‌طعم و سرشار از ویتامین است. بهترین کود برای درخت زرد

بهترین کود برای درخت زرد آلو
آموزشی

بهترین کود برای درخت زرد آلو

درخت زرد آلو از جمله درختان دانه‌داری است که در نواحی گرم دارای مقاومت و رشد مطلوبی است. میوه‌ی حاصل از این درخت بسیار خوش‌طعم و سرشار از ویتامین است. بهترین کود برای درخت زرد