بهترین کود برای درخت سنجد

بهترین کود برای درخت سنجد

درخت سنجد از نوع درختان مقاوم و کم‌ توقع است که می‌تواند در اکثر مناطق به رشد خود ادامه دهد. البته دقت داشته باشید این درخت نیز مانند سایر درختان برای تولید محصولاتی سالم، به تغذیه و کوددهی احتیاج دارد. بنابر این هر باغدار باید بهترین کود برای درخت سنجد را تهیه کند و با […]