دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود برای درخت گیلاس
آموزشی

بهترین کود برای درخت گیلاس

انتخاب کود مناسب تاثیر زیادی روی رشد و باردهی درختان میوه دارد. درختان گیلاس هم به کوددهی منظم نیاز دارند تا محصول پرباری تولید کنند‌. انتخاب بهترین کود برای درخت گیلاس نیازمند اطلاعات کامل از