دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود برای سبزیجات
مطالب مهم

بهترین کود برای سبزیجات

امروزه به علت زندگی شهرنشینی، کاشت و پرورش دادن سبزیجات و صیفی جات اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است. سبزی خوردن یکی از خوراکی‌های جدایی ناپذیر در سفره ایرانیان است. چون بیشتر مردم به