دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود مایع برای پسته
آموزشی

بهترین کود مایع برای پسته

همانطور که می دانید، یکی از برترین محصول های کشور ما که به کشور های زیادی صادر می شود پسته است. پسته، جزومعروف ترین و پر خاصیت ترین انواع مغزیجات محسوب می شود که دارای