دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

مدیریت مصرف کود
مطالب مهم

مدیریت مصرف کود در محصولات کشاورزی

مدیریت مصرف کود در محصولات کشاورزی بحران تامین مواد غذایی کافی سبب شده است که بسیاری از فعالان در این زمینه دست به کار شده و با استفاده از استراتژی‌های افزایش عملکرد در واحد سطح