دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تأثیر فروت ست بر روی توت فرنگی
آموزشی

تأثیر فروت ست بر روی توت فرنگی

یکی از ساده ترین میوه ها برای رشد توت فرنگی است. بهترین چیز در مورد توت فرنگی این است که تقریباً در همه آب و هواها و خاک ها رشد می کنند و البته تا