دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر فروت ست بر درخت انار
آموزشی

تاثیر فروت ست بر درخت انار

انار گونه ای از میوه ها است که تحت شرایط هوای گرم رشد خیلی بهتری دارد و مرغوب تر از نواحی سردسیری است. درخت انار درختی ظریف است و اندازه آن تا ۱۶ فوت می