دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر کود کامل ۱۰xشوک بر گردو
آموزشی

تاثیر کود کامل ۱۰xشوک بر گردو

کود کامل شوک 10x بسیار مفید است و خواص کاملی برای درختان گردو دارد. اگر از این کود برای درختان خود استفاده کنید، از اثرات شگفت انگیز آن شگفت زده خواهید شد. این کود حاوی