دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

جلبک دریایی برای درخت شلیل
مطالب مهم

جلبک دریایی برای درخت شلیل

درخت شلیل یکی از پرطرفدارترین درختانی است که شرایط نگهداری و پرورش بسیار راحتی دارد. این درخت نیز مانند سایر درختان برای رشد مطلوب و تولید محصولات باکیفیت به تغذیه مناسب احتیاج دارد و باغداران