دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

جلبک دریایی برای درخت کیوی
مطالب مهم

جلبک دریایی برای درخت کیوی

امروزه باغداران زیادی اقدام به کاشت درخت کیوی می‌کنند زیرا این درخت برای رشد و نمو به شرایط ویژه‌ای احتیاج ندارد و می‌تواند بدون مشکل در اغلب مناطق رشد کند. البته برای داشتن محصولاتی سالم