دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

جلبک دریایی برای گل عنکبوتی
آموزشی

جلبک دریایی برای گل عنکبوتی

گل عنکبوتی از گیاهانی است که در آپارتمان پرورش می یابد. نام دیگر این گیاه برگ گندمی است. این گیاه متعلق به خانواده لیلیاسه است. ظاهر این گیاه همیشه سبز و جذاب است. گل عنکبوتی