دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

خاک کوکوپیت
مطالب مهم

خاک کوکوپیت

کوکوپیت coco peat انواعی از بستر کشت می باشد که از الیاف پوست نارگیل به دست می آید. کوکوپیت برای صادرات گل ها و کاکتوس ها به کار می رود. زیرا کشورهای گوناگونی تنها مجوز