دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

درخت عناب
مطالب مهم

درخت عناب

درخت عناب یکی از موثرترین درختان بومی چین است که با نام‌های مختلفی مانند خرمای چینی، خرمای سرخ و سنجد گرم شناخته می‌شود. در بیشتر مناطق رشد می‌کند، میوه‌ای کوچک و خرما مانند با هسته