دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

درخت پسته چند ساله بار می دهد
مطالب مهم

درخت پسته چند ساله بار می دهد

برای بسیاری از کشاورزان که قصد دارند یک محصول سودآور یعنی درخت پسته بکارند این سوال پیش می آید که درخت پسته چند ساله بار می دهد به همین علت در این مقاله می خواهیم