دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

گیاه شفلرا - کود مناسب شفلرا
آموزشی

روشهای پیوند گیاه شفلرا ابلق

روشهای پیوند گیاه شفلرا ابلق  (گیاه چتر) : شفلرا ابلق یا چتر گیاه گرمسیر که در منازل و ادارات استفاده می شود،   معمولا برای پیوند آن از ریشه دار کردن ساقه  که  برای نجات یک