دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

روش قلمه زدن دیفن باخیا
آموزشی

روش قلمه زدن دیفن باخیا

روش قلمه زدن دیفن باخیا دیفن باخیا  تا ارتفاع 72-84 اینچ (182-213 سانتی متر) با برگ های مستطیلی شکل رشد می کند، اگر گیاهان دیفن باخیا را در داخل خانه پرورش می دهید، احتمال دارد

روش قلمه زدن دیفن باخیا
آموزشی

روش قلمه زدن دیفن باخیا

روش قلمه زدن دیفن باخیا روش قلمه زدن  دیفن باخیا  به روش‌های مختلفی مثل روش قلمه زدن دیفن باخیا و تکثیر دیفن باخیا در آب و تکثیر آن از طریق پاجوش و غیره انجام می