دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

طریقه پیوند زدن درخت گردو
مطالب مهم

روش پیوند زدن درخت گردو

روش پیوند زدن درخت گردو درخت گردو یکی از با ارزش‌ترین درخت‌هایی است که میوه گران‌ قیمت و مغذی دارد. برای پرورش درخت گردو باید یک‌سری نکات مهم را در نظر داشته باشید تا باردهی