دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

نحوه و زمان کاشت پسته
آموزشی

زمان استفاده از کود اوره برای درخت پسته

زمان استفاده از کود اوره برای درخت پسته پسته یکی از تنقلات  پرطرفدار در آجیل است که برای رسیدن به طعم خوب و داشتن یک پسته خوب و مرغوب مراحل زیادی را می طلبد، که