دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

ترکیب اسید هیومیک با اوره
آموزشی

زمان استفاده از کود سفید برای درختان

زمان استفاده از کود سفید برای درختان کود سفید  مصارف کشاورزی متعددی دارد، اما کشاورزان  زمانی از این کود  استفاده می کنند که درختان  فاقد نیتروژن مورد نیاز برای رشد سالم باشند.  برخلاف کودهای معمولی