دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

شرایط نگهداری آگلونما
مطالب مهم

شرایط نگهداری آگلونما

آگلونما یک گیاه آپارتمانی بسیار زیبا است که در لیست گیاهان آپارتمانی تصفیه‌ کننده هوا قرار می‌گیرد. این گیاه فوق‌ العاده جذاب، تمام آلودگی‌های موجود در هوا را به خود جذب می‌کند و اکسیژن زیادی